Bản Quyền cPanel Premier Cloud


Bản Quyền cPanel Premier Cloud 2019-09-24 02:07:34
 
   BẢN  QUYỀN  CPANEL  PREMIER  CLOUD  
cPanel Premier Cloud 100 (accounts) 935,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 150 (accounts) 1,085,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 200 (accounts)  1,235,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 250 (accounts)  1,385,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 300 (accounts) 1,535,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 350 (accounts) 1,685,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 400 (accounts) 1,835,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 450 (accounts) 1,985,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 500 (accounts) 2,135,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 550 (accounts) 2,285,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 600 (accounts) 2,435,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 650 (accounts) 2,585,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 700 (accounts) 2,735,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 750 (accounts) 2,885,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 800 (accounts) 3,035,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 850 (accounts) 3,185,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 900 (accounts) 3,335,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 1000 (accounts) 3,635,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA


Ghi Chú:

  • Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Áp dụng thanh toán theo tháng.
  • Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh hoặc đặt mua/đăng nhập vào giao diện quản lý gói dịch vụ chính trước khi đặt mua các lựa chọn nâng cấp và các dịch vụ bổ sung.
0 star / 0 vote