Hướng dẫn reset password root MySQL


Bài viết này sẽ hướng dẫn reset password root MySQL theo từng bước cụ thể. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Stop dịch vụ MySQL

#/etc/init.d/mysqld stop

 

Bước 2: Start dịch vụ MySQL

# mysqld_safe --skip-grant-tables &


Bước 3: Kết nối tới MySQL

# mysql -u root

 

Bước 4: Tạo password root MySQL mới.

mysql> use mysql;

mysql> update user set password=PASSWORD("NEWPASSWORD") where User='root';

mysql> flush privileges;

mysql> quit


Bước 5: Stop MySQL Server.

# /etc/init.d/mysqld stop

 

Bước 6: Start MySQL Server và kiểm tra password mới.

# /etc/init.d/mysqld start

# mysql -u root -p

Chúc bạn thành công! 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn tạo bản sao lưu website hàng ngày

1. Giới thiệu cách thức tự động sao lưu website trên máy chủ Nếu bạn tiến...

Cấu hình phân quyền an toàn cho Website trên Hosting

1. Mục đích bài viết:Hướng dẫn thực hiện CHMOD (phân quyền) tốt để...

Giới thiệu về NoSQL

Bài viết này sẽ giới thiệu về NoSQL.1. Khái niệm NoSQL là một khái niệm chỉ về một lớp các hệ cơ...

Hướng dẫn sử dụng lệnh find trên Linux

Bài viết này nhằm giúp quý khách có một cái...

Cách thay đổi timezone trên máy chủ linux

Để thay đổi time zone trên máy chủ Linux, Quý khách vui lòng...

Powered by WHMCompleteSolution