Hướng dẫn reset password root MySQL


Bài viết này sẽ hướng dẫn reset password root MySQL theo từng bước cụ thể. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Stop dịch vụ MySQL

#/etc/init.d/mysqld stop

 

Bước 2: Start dịch vụ MySQL

# mysqld_safe --skip-grant-tables &


Bước 3: Kết nối tới MySQL

# mysql -u root

 

Bước 4: Tạo password root MySQL mới.

mysql> use mysql;

mysql> update user set password=PASSWORD("NEWPASSWORD") where User='root';

mysql> flush privileges;

mysql> quit


Bước 5: Stop MySQL Server.

# /etc/init.d/mysqld stop

 

Bước 6: Start MySQL Server và kiểm tra password mới.

# /etc/init.d/mysqld start

# mysql -u root -p

Chúc bạn thành công! 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Xử lý lỗi "ip_conntrack: table full, dropping packet"

1 Giới thiệuip_conntrack là một module mà iptable dùng để theo dõi...

Hướng dẫn sử dụng module u32 trên IPTABLES

Với bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn sử dụng module u32 trên IPTABLES cho bạn. Iptables là...

Hướng dẫn sử dụng FTP client trên Linux command line

1 GIỚI THIỆUMục đích của bài viết nhằm hướng dẫn cách thực hiện các...

Cách thay đổi timezone trên máy chủ linux

Để thay đổi time zone trên máy chủ Linux, Quý khách vui lòng...

Các thao tác quản lý đĩa trên LVM

1. Giới thiệu LVMLVM là một phương pháp cho phép ấn định không gian...

Powered by WHMCompleteSolution