Kloxo - Phần 5 - Các lỗi thường gặp và tài liệu tham khảo

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 5 - Các lỗi thường gặp và tài liệu tham khảo.
1. Các lỗi thường gặp
a. Không nhận domain.
Sau khi Add domain trong Kloxo và đã thực hiện thao tác trỏ IP của domain về server Kloxo, tuy nhiên khi gõ tên miền chỉ hiện trang default Kloxo như sau:
Tiến hành chạy script để fix lỗi trên.
# script/fixweb
Chạy scrip fix lỗi cho Webmail.
# script/fixwebmail
Reboot lại máy chủ
# reboot
b. Không start được httpd trong Kloxo.
Cài đặt lại apache:
#yum reinstall httpd
Update cho apache
#httpd -v
Xóa các file sau
rm -f /home/httpd/conf/domains
rm -f /home/httpd/conf/default/webmail_redirect.conf
Chạy script fix cho các tài khoản hosting trên Kloxo
#/script/fixweb
#reboot
Trong trường hợp httpd lỗi nghiêm trọng, nên đăng nhập vào Kloxo backup toàn bộ dữ liệu sau đó tiến hành cài đặt lại VPS và Kloxo, cuối cùng restore lại với bản backup từ trước.
2. Tài liệu tham khảo
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về Kloxo tại các trang dưới đây:
-  Website:  http://lxcenter.org/software/kloxo
-  Wiki:  http://wiki.lxcenter.org/tiki-index.ph
Xem thêm toàn bộ bài hướng dẫn tại đây.
Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Kloxo - Upgrade phiên bản PHP 5.2 lên 5.3

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Kloxo - Upgrade phiên bản PHP 5.2 lên 5.3.I. Giới...

Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài khoản email/ ftp/ MySQL

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài...

Kloxo - Phần 1 - Giới thiệu Kloxo và cách cài đặt

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 1 - Giới thiệu Kloxo và cách cài...

zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting.1. Quản lý...

Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và alias

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và...

Powered by WHMCompleteSolution