Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông dụng
1. phpMyAdmin

phpMyAdmin là một chương trình MySQL client rất mạnh được viết bằng ngôn ngữ PHP. Chúng ta có thể dùng phpMyAdmin để truy cập vào database, quản lý MySQL từ giao diện web. Để cài đặt script phpMyAdmin chúng ta thực hiện các bước sau:

- Đăng nhập vào Virtualmin bằng tài khoản root.

- Chọn tên virtual server tương ứng muốn cài đặt script.

Chọn nút Install Scripts | Trong tab Available Scripts chọn phpMyadmin và nhấn vào nút màu xanh tương ứng để bắt đầu quá trình cài đặt.

- Chọn Install Now

- Để truy cập vào phpMyAdmin ta truy cập vào đường dẫn http://<tên_domain>/phpmyadmin ví dụ http://vinahost.vn/phpmyadmin
2
. RoundCube

RoundCube là một webmail client được viết bằng ngôn ngữ PHP. Nó cho phép chúng ta sử dụng mail ngay trên trình duyệt web với giao diện rất thân thiện. Để cài đặt script RoundCube chúng ta thực hiện các bước sau:

- Đăng nhập vào Virtualmin bằng tài khoản root.

- Chọn tên virtual server tương ứng muốn cài đặt script.

- Chọn nút Install Scripts | Trong tab Available Scripts chọn RoundCube và nhấn nút màu xanh tương ứng để bắt đầu quá trình cài đặt.

- Chọn Install Now.

- Để truy cập vào giao diện webmail RoundCube, ta truy cập vào dường dẫn http://<tên_domain>/roundcube ví dụ http://vinahost.vn/roundcube 
Xem thêm toàn bộ bài hướng dẫn tại đây. Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài khoản email/ ftp/ MySQL

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài...

zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting.1. Quản lý...

Kloxo - Phần 3 - Quản lý Email

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 3 - Quản lý Email.1. Tạo Email...

Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và alias

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và...

Litespeed - Tạo webiste mới

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Litespeed - Tạo webiste mới.1. Giới thiệuQuy trình...

Powered by WHMCompleteSolution