Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và alias

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và alias.
1. Tạo sub-server (sub-domain)

Để tạo một sub-server (sub-domain) demo.vinahost.vn cho virtual server vinahost.vn chúng ta thực hiện các bước sau:
- Đăng nhập vào Virtualmin bằng tài khoản root.
- Chọn Virutal server tương ứng cần tạo sub-server.
- Trên thanh menu bên trái, chọn Create virtual server và điền các thông số tương ứng như sau:
  • Mục New virtual server type chọn Sub-server
  • Domain name: ghi thông tin tên sub-domain của sub-server cần tạo. Ví dụ demo.vinahost.vn
  • Description: ghi miêu tả cho sub-server cần tạo.
  • Ngoài ra còn có một số thiết lập khác như bật tắt các tính năng cho phép tạo database, tạo DNS zone cho virtual server… trong các mục Advanced options, Enabled features, IP address and forwarding.
Nhấn nút Create Server để tiến hành tạo virtual server.


Việc cài đặt các script cho sub-server hoàn toàn tương tự như việc cài đặt các script cho virtual server
2. Tạo alias cho virtual server
Để chạy nhiều tên miền trên một virtual server, chúng ta cần phải tạo alias cho virtual server. Các bước tạo alias cho virtual server như sau:
- Đăng nhập vào Virtualmin bằng tài khoản root.
- Chọn Virutal server tương ứng cần tạo alias.
- Trên thanh menu bên trái, chọn Create virtual server và điền các thông số tương ứng như sau:
  • Mục New virtual server type chọnAlias of vinahost.vn
  • Domain name: ghi thông tin tên alias của virtual server cần tạo. Ví dụ vinahost.com
  • Description: ghi miêu tả cho alias cần tạo.
  • Ngoài ra còn có một số thiết lập khác trong các mục Enabled features, IP address and forwarding.
Nhấn nút Create Server để tiến hành tạo virtual server.

Xem thêm toàn bộ bài hướng dẫn tại đây. Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting.1. Quản lý...

Virtualmin - Phần 1 - Giới thiệu và cách cài đặt

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 1 - Giới thiệu và cách cài...

Litespeed - Tạo webiste mới

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Litespeed - Tạo webiste mới.1. Giới thiệuQuy trình...

Kloxo - Phần 2 - Quản lý Hosting

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 2 - Quản lý Hosting. Sau khi cài...

Litespeed - Đổi mật khẩu quản lý của Litespeed control panel

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Litespeed - Đổi mật khẩu quản lý của Litespeed...

Powered by WHMCompleteSolution