zPanel - Phần 1 - Giới thiệu và cài đặt

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 1 - Giới thiệu và cài đặt.
1. Giới thiệu

Zpanel là một trong những Control Panel miễn phí có giao diện vô cùng trực quanthân thiện với người dùng. Phù hợp cho những người dùng mới làm quen với Control Panel với những đầy đủ công cụ căn bản cho công việc quản lý các gói hosting.

Trang chủ: http://www.zpanelcp.com/

2. Cách cài đặt

a. Yêu cầu hệ thống:

-         Hệ điều hành CentOS 6.x , Ubuntu 11, Ubuntu 12

-         Tối thiếu 256 MB RAM

-         Tối thiểu 2GB ổ đĩa trống.

b. Cấu hình đề nghị:

-         Hệ điều hành CentOS 6.x , Ubuntu 11, Ubuntu 12

-         Tối thiếu 512 MB RAM

-         Tối thiểu 2GB ổ đĩa trống.

c. Hệ thống thử nghiệm:

-         Hệ điều hành CentOS 6.3.

-         Tối thiếu 512 MB RAM

-         Tối thiểu 10GB ổ đĩa trống

d. Các bước cài đặt:

-         Disable SELinux

  • Chỉnh sửa file: /etc/sysconfig/selinux
  • Sửa dòng selinux=disabled
  • Save lại
  • Reboot
  • Kiểm tra lại trạng thái đã disabled hay chưa: # /usr/sbin/sestatus

-         Installing Zpanel

#  service iptables stop

#  chkconfig iptables off

#  yum update

#  yum install -y wget dos2unix

#  wget https://raw.github.com/Caffe1neAdd1ct/zpanelx-installers/master/centos-6-2-1.00.sh

#  dos2unix centos-6-2-1.00.sh  

#  sh ./centos-6-2-1.00.sh

Trong quá trình cài đặt sẽ hiện thông báo yêu cầu nhập múi giờ (Asia/Ho_Chi-Minh) và password root MySQL.

-         Sau khi cài đặt Zpanel thông tin truy cập như sau:

  • http://<IP_Server_của_bạn>
  • Username: zadmin
  • Password: password

Xem thêm toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn tại đây. Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Kloxo - tài liệu hướng dẫn sử dụng Kloxo

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - tài liệu hướng dẫn sử dụng...

zPanel - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Tài liệu hướng dẫn sử dụng.Zpanel là...

Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài khoản email/ ftp/ MySQL

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài...

Virtualmin - Phần 1 - Giới thiệu và cách cài đặt

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 1 - Giới thiệu và cách cài...

Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông...

Powered by WHMCompleteSolution