OpenVZ Web Panel - Hệ thống quản lý máy chủ ảo

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn OpenVZ Web Panel - Hệ thống quản lý máy chủ ảo.
1. Giới thiệu:

Hiện tại việc quản lý các máy chủ ảo OpenVZ chủ yếu thông qua command line để cấu hình, chỉnh sửa, nâng cấp. Các hướng dẫn trong bài viết này sẽ giúp bạn quản lý các máy chủ ảo thông qua giao diện web GUI, thuận tiện cho việc chỉnh sửa các máy chủ ảo mà không cần can thiệp vào hệ thống nhiều, tránh gây các lỗi không cần thiết.
2. Các bước cài đặt:
2.1) OpenVZ Container Virtualization
- Cài đặt OpenVZ Container Virtualization (CentOS 6 64bit)
- Cấu hình file sysctl.conf
  • vi /etc/sysctl.conf : chỉnh sửa và thêm vào các dòng sau:
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
kernel.sysrq = 1
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
  • vi /etc/vz/vz.conf chỉnh sửa dòng sau:
NEIGHBOUR_DEVS=all
  • vi /etc/sysconfig/selinux chỉnh dòng sau
SELINUX=disabled

Reboot lại Server kiểm tra lại kernel sau khi cài vzkernel
2.2) OpenVZ Web Panel
- Cài đặt OpenVZ Web Panel với scripts download sau:
  • wget -O - http://ovz-web-panel.googlecode.com/svn/installer/ai.sh | sh
2.3) Hướng dẫn sử dụng OpenVZ Web Panel
Sau khi cài đặt xong, bạn dùng link sau với user: admin pass: admin để truy cập OpenVZ Web Panel http://ip:3000
Download template Openvz:
Chúng ta có thể download các template OpenVZ tại giao diện web hoặc download trực tiếp template tại địa chỉ http://wiki.openvz.org/Download/template/precreated vào đường dẫn /var/lib/vz/template/cache.

Sau khi click OS Template OpenVZ Web Panel sẽ hiển thị các Template hiện đang có để chúng ta có thể download về.


Tạo máy chủ ảo OpenVZ
Để tạo máy chủ ảo, bạn Dashboard --> Physical Servers --> Localhost --> Create Virtual Server. Tại đây, bạn điền thông tin Template OS, VEID, Hostname, IP, Password. Phần Additional Settings là phần mở rộng để thiết lập các thông số Disk Space, Ram...Một số tiện ích quản lý máy chủ ảo OpenVZ và điều chỉnh các thông số của máy chủ ảo OpenVZ:
Các bước trên sẽ giúp bạn tạo, quản lý các máy chủ OpenVZ của mình thông qua giao diện web GUI rất thuận tiện mà không cần tác động đến Server.
Link tham khảo:
http://openvz.org/Quick_installation
https://code.google.com/p/ovz-web-panel/
C
húc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và alias

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 5 - Tạo sub-server và...

Giới thiệu NodeJS

Bài viết sau sẽ giới thiệu NodeJS Node.js cho các bạn. Đây là một nền tảng sử dụng V8 JavaScript...

OpenERP

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt OpenERP trên CentOS 61. Giới thiệu:OpenERP (thường gọi...

Virtualmin - Phần 2 - Cấu trúc giao diện

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 2 - Cấu trúc giao diện. 1....

Virtualmin - Phần 3 - Tạo một virtual server (main domain)

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 3 - Tạo một virtual server...

Powered by WHMCompleteSolution