Tạo cơ sở dữ liệu MySQL mới

Bạn có thể làm theo các bước sau để tạo cơ sở dữ liệu MySQL mới.

1. Đăng nhập vào hệ thống quản lý hosting cPanel.
2. Chọn chức năng "Tạo cơ sở dữ liệu mới" trong phần Quản lý cơ sở dữ liệu tại danh mục bên trái và làm theo các bước chỉ dẫn.
           
hoặc

 Chọn chức năng "Danh sách cơ sở dữ liệu MySQL"
trong phần Quản lý cơ sở dữ liệu tại danh mục bên trái và điền vào hộp thoại Create New Database, sau đó bấm nút "Create Database". Bạn cũng có thể thực hiện các tác vụ quản lý khác (tạo tài khoản MySQL, kiểm tra dung lượng, xóa cơ sở dữ liệu) trong phần "Danh sách cơ sở dữ liệu MySQL" này.
           

Lưu ý:

- Tên cơ sở dữ liệu sẽ được gắn prefix là username_ (username là tên sử dụng của bạn). Ví dụ, tên sử dụng của bạn là demo, khi bạn tạo cơ sở dữ liệu blog, tên đầy đủ của cơ sở dữ liệu là demo_blog. Bạn sẽ cần sử dụng tên đầy đủ demo_blog để cấu hình kết nối tới cơ sở dữ liệu.

- Ngoài tài khoản chính của bạn, bạn có thể (và nên) tạo các tài khoản MySQL khác để truy cập cơ sở dữ liệu (làm tăng tính bảo mật và đảm bảo cấu hình các bộ mã kết nối tới cơ sở dữ liệu linh hoạt hơn). Các tài khoản MySQL này cũng sẽ được gắn prefix là username_, và bạn cần cấu hình quyền truy cập cho các tài khoản này (theo các bước của hướng dẫn "Tạo cơ sở dữ liệu mới" hoặc chức năng Add User to Database trong phần "Danh sách cơ sở dữ liệu MySQL").

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn xử lý lỗi khi thông tin cấu hình kết nối database không chính xác

Bài viết này sẽ hướng dẫn xử lý lỗi khi thông tin cấu hình kết nối database không chính xác....

Hỗ trợ định dạng quản lý cơ sở dữ liệu

Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin hỗ trợ định dạng quản lý cơ sở dữ liệu.1. Giới thiệu Hiện...

Các phương thức import cơ sở dữ liệu MySQL

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các phương thức import cơ sở dữ liệu MySQL.1. Giới thiệuTrong...

Hướng dẫn chuyển storage engine của MySQL từ MyISAM sang InnoDB và ngược lại

Bài viết này sẽ hướng dẫn chuyển storage engine của MySQL từ MyISAM sang InnoDB và ngược lại.1....

Hướng dẫn nhận biết và xử lý khi không kết nối được tới cơ sở dữ liệu từ xa

Bài viết này sẽ hướng dẫn nhận biết và xử lý khi không kết nối được tới cơ sở dữ liệu từ xa.1....

Powered by WHMCompleteSolution