Hướng dẫn kiểm tra log hệ thống với Direct Admin

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra log truy cập với Direct Admin. Thao tác thực hiện như sau:
B1- Truy cập vào giao diện Direct Admin và chọn vào Log Viewer.

B2- Khi vào Log Viewer, chúng ta có thể chọn xem các log đã được Direct Admin liệt kê ở cửa sổ tùy thuộc vào từng dịch vụ. Giả sử chúng ta muốn xem log truy cập của Web Server, ta chọn /var/log/httpd/access_log. Sau khi chọn xong click vào Show Log.
 
B3- Kết quả hiển thị của /var/log/httpd/access_log như sau:

B4- Chúng ta có thể dùng tính năng grep để tìm các từ khóa cần tìm có trong log. Ví dụ để tìm từ khóa google.com thi ta điền google.com và ô grep và click vào lại Show Log.


Lúc này Log sẽ liệt kê các dòng có liên quan đếm cụm từ google.com mà ta cần tìm. Ở trên là ví dụ cho access_log của dịch vụ web server. Ngoài ra, chúng ta còn có các log của các dịch vụ khác như:
+ Dịch vụ mail server: Exim
+ Dịch vụ FTP: PureFTP
+ Kernel Log: chứa các log liên quan đến nhân của hệ điều hành
+ Direct Admin Log: chứa các log liên quan đến Direct Admin như: login, security, ....
Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn tạo hosting trên DirectAdmin

Bài viết hướng dẫn các bạn tạo hosting trên DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau: 1. Đăng...

Hướng dẫn gán tên miền vào hosting DirectAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn gán tên miền vào hosting DirectAdmin. Thao tác thực hiện như...

Hướng dẫn tạo subdomain

Bài viết sau đây hướng dẫn các bạn tạo subdomain. Các bước thực hiện như sau.1. Truy cập vào giao...

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trong Direct Admin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sao lưu dữ liệu trong Direct Admin. Các bước thực hiện như...

Hướng dẫn tạo email trả lời tự động Autoresponders

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn tạo email trả lời tự động Autoresponders trên hosting...

Powered by WHMCompleteSolution