Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập vào trung tâm khách hàng VinaHost

Thay đổi mật khẩu đăng nhập trung tâm khách hàng VinaHost


Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi mật khẩu đăng nhập vào trung tâm tài khoản khách hàng VinaHost tại: https://secure.vinahost.vn/ac/clientarea.php   

Các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trung tâm tài khoản khách hàng tạ https://secure.vinahost.vn/ac/clientarea.php với email và password mà VinaHost đã cung cấp chọn vào mục "Cập nhật"Bước 2: Vào mục "Thay đổi mật khẩu"Bước 3: Tiến hành thay đổi mật khẩu mớiNếu các bạn gặp khó khăn trong việc thay đổi thì các bạn có thể gửi email đến [email protected] nhờ hỗ trợ thay đổi.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn quản lý tên miền Quốc Tế Enom

Hướng dẫn quản lý tên miền Quốc Tế Enom Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn quản lý tên miền quốc...

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu gói dịch vụ hosting VinaHost

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu gói dịch vụ hosting VinaHost Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn tự...

Hướng dẫn quản lý tên miền Việt Nam

Hướng dẫn quản lý tên miền Việt Nam Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý tên miền Việt...

Hướng dẫn quản lý tên miền Việt Nam VinaHost

Hướng dẫn quản lý tên miền Việt Nam VinaHost Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn quản lý tên miền...

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo tin nhắn SMS VinaHost

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo tin nhắn SMS VinaHost Bài viết sau sẽ hướng dẫn các...

Powered by WHMCompleteSolution