Hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassinSpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam. Hệ thống này sẽ xác định các email nhận được có phải là mail spam hay không dựa vào phần nội dung (content) và và phần tiêu đề (header) của email gởi đến. Với hệ thống hosting của VinaHost, bạn có thể sử dụng SpamAssasin để chống spam cho các tài khoản emai hoặc tự cấu hình thêm một số tính năng để chống spam phù hợp với việc sử dụng mail riêng của mình. Các thao tác thực hiện như sau:
Sau đây là bài viết giới thiệu cũng như hướng dẫn cấu hình chống spam qua giao diện cPanel mà VinaHost cung cấp:
B1. Đăng nhập vào cPanel -> vào menu Quản lý hòm thư điện tử  -> Cấu hình chống spam.
1
B2. Bật SpamAssassin. 
Phần
SpamAssassin is currently cho biết trạng thái của SpamAssassin là đang được bật (enabled) hay tắt (disable). Bạn cũng có thể tắt / bật SpamAssassin bằng cách chon vào button Disable SpamAsssassin/ Enable SpamAssassin
2
B3. Tự động xóa thư spam
Phần Filters  cho phép bật/tắt tính năng tự động xóa thư spam. Chức năng này sẽ tự động xóa mail khi email đó có số điểm spam (spam score) vượt quá giới hạn cho phép. Bạn kích hoạt tính năng này bằng cách chọn vào button Auto-Delete Spam, chọn Disable Auto-Delete Spam để vô hiệu hóa tính năng này.
Lưu ý: Kích hoạt tính năng này thể làm bạn mất email mặc dù mail đó không phải là mail spam nếu mail đó có số điểm spam (score) bằng hoặc vượt quá số điểm được xác định. Vì vậy bạn phải chắc chắn rằng Spam Assassin được cấu hình đúng cho tài khoản của mình trước khi sử dụng tính năng này.
3
B4. Kích hoạt Spam Box
Kích hoạt Spam Box (hộp spam) sẽ tạo ra một thư mục bổ sung có tên là “spam”, đây là nơi lưu các mail được cho là spam. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn lưu trữ các mail spam riêng và muốn kiểm tra các mail này nếu nghi ngờ rằng SpamAssassin đã phân biệt nhầm mail spam.
Để bật tính năng này, bạn cần chọn vào button Enable Spam Box. Tính năng này cũng đi kèm vớichức năng xóa Spam Box bằng cách chọn vào button Clear Spam Box.
4
Chú ý:
- Nếu bạn check mail bằng các chương trình mail client (Outlook/Thunderbird…) sử dụng POP3, để truy cập vào Spam Box  hoặc xóa Spam Box, bạn phải thực hiện bằng cách sử dụng username có định dạng là [email protected]/spam và mật khẩu của tài khoản email. Nếu không mail spam sẽ tồn đọng lại gây hết dụng lượng ổ cứng hosting hoặc hết quota tài khoản mail của bạn.
- Chỉ có Spam Box mới có thể được truy cập bằng cách sử dụng định dạng địa chỉ trên ([email protected]/spam), các thư mục khác trên tài khoản email của bạn không sử dụng được kiểu truy cập tương tự như vậy.
- Nếu bạn sử dụng IMAP hoặc Webmail, bạn không cần phải lưu ý cảnh báo trên.
B5. Cấu hình SpamAssassin
Chúng ta có thể cấu hình những thiết lập khác nhau cho spam Assassin bằng cách chọn vào button Configure SpamAssassin. Dưới đây sẽ hướng dẫn cấu hình Blacklist và Whilelist.
- Blacklist (danh sách đen): Tính năng này cho phép bạn cấu hình chỉ định các địa chỉ emai được cho là spam, các email này sẽ được lưu vào danh sách đen – blacklist và SpamAssassin sẽ lập tức đánh dấu email này là spam mà không cần phải xem xét bất cứ điều kiện nào khác. Có thể sử dụng dấu * để đại diện cho nhiều ký tự và dấu ? để đại diện cho một ký tự.
 5
Ví dụ:
+ [email protected] — Blacklists một email [email protected]
+ *@example.com — Blacklists tất cả các địa chỉ từ domain example.com.
+ ?[email protected] — Dấu ? đại diện cho một ký tự, ví dụ email [email protected] sẽ bị blacklist, nhưng email [email protected] sẽ không bị blacklist.
- Whilelist (danh sách trắng hay còn gọi là danh sách ngoại lệ): Các email được cấu hình chỉ định là whilelist sẽ được SpamAssassin bỏ qua và không bao giờ được xem là spam.  Phương thức cấu hình tương tự như cấu hình ở mục blacklist.
6 
Sau khi thực hiện cấu hình xong, chọn button Save để lưu lại cấu hình.
Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn import danh sách trên email marketing

Để nhập một list danh sách email marketing từ file quý khách thực hiện các thao tác sau: Quý...

Hướng dẫn quản lý tài khoản FTP

Bài viết này sẽ hướng dẫn quản lý tài khoản FTP trên hosting. Các bước thực hiện cấu hình như...

Hướng dẫn backup và restore dữ liệu trên server dùng Cpanel

Bài viết này sẽ hướng dẫn backup và restore dữ liệu trên server dùng Cpanel để tăng tính dự phòng...

Hướng dẫn tạo tài khoản email với cPanel

Hướng dẫn tạo tài khoản email với cPanel Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các tạo tài khoản...

Hướng dẫn kiểm tra dung lượng ổ cứng đang sử dụng của gói dịch vụ shared hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn kiểm tra dung lượng ổ cứng đang sử dụng của gói dịch vụ shared...

Powered by WHMCompleteSolution