Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động - AutoResponders

Bài viết này sẽ hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động - Auto Responders để tự động trả lời email khi tài khoản mail chỉ định nhận được mail. Tính năng này khả dụng khi bạn đang trong kỳ nghỉ hoặc không thể online để kiểm tra mail trong một thời gian và muốn người gởi mail biết mình chưa thể đọc mail và phản hồi mail được. Dưới đây là hướng dẫn cấu hình Trả lời mail tự động (Auto responders), bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
B1.  Đăng nhập vào cPanel hosting của bạn.
B2. Vào mục EMAIL--> Autoresponders.
1
B3. Chọn vào button Add Auto Responder.
2 B4. Ở form Modify/Add AutoResponder.
3Ở tùy chọn Character Set, mặc định sẽ là utf-8. Hầu hết người dùng Internet đều sử dụng utf-8. Hãy chọn utf-8 để đảm bảo nội dung email được hiển thị có dấu.
Interval: Thời gian giữa 2 lần responders. Ví dụ như bạn đặt là 2 thì trong vòng 2h kế từ khi mail autoresponders được gửi đi nếu người gửi tiếp tục gửi mail đến bạn thì mail autoresponders sẽ không gửi cho đến khi hết thời gian 2h.
Email: Địa chỉ email được cấu hình để tự động trả lời, ví dụ trong trường hợp này là [email protected], bất cứ email nào gởi đến địa chỉ này đều được trả lời tự động.
- From: Địa chỉ email nguồn bạn muốn hiển thị, trong ví dụ này là [email protected]
- Subject: Tiêu đề email
- HTML: Nếu chọn vào tùy chọn này, bạn có thể định dạng nội dung email dưới dạng HTML
- Body: Nội dung của email, ở phần này hỗ trợ 3 định dạng như sau:
+ %from% Tên của người đã gởi email đến bạn
+ %subject% Tiêu đề email đã gởi đến bạn
+ %email% Địa chỉ email đã gởi đến bạn
- Start: Là thời gian bắt đầu kích hoạt trả lời tự động. Nếu để mặc định là Immediately nghĩa là thiết lập sẽ kích hoạt ngay bây giờ, bạn có thể chọn vào Custom để chọn thời gian bắt đâu kích hoạt trả lời tự động.
- Stop: Thời gian kết thúc trả lời tự động. Nếu để mặc định là Never thì sẽ không bao giờ ngưng thiết lập này, hoặc bạn cũng có thể chọn Custom để cấu hình thời gian

4

B5.
Sau khi đã điền/chọn đầu đủ trong form Modify/Add Auto Responder, bạn tiến hành chọn vào button Create/Modify
Nếu bạn nhận được thông báo The autoresponder [email protected] was successfully created. nghĩa là cấu hình tự động trả lời email đã thành công!

Chúc các bạn thành công!
Tham khảo: https://documentation.cpanel.net/display/ALD/Autoresponders 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn chuyển tiếp địa chỉ web trên cPanel

Hướng dẫn chuyển tiếp địa chỉ web trên cPanel sẽ giúp bạn chuyển hướng địa chỉ web đến một địa...

Hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển tiếp mail - Mail forwarders

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển tiếp mail - Mail forwarders và cấu hình...

Hướng dẫn kiểm tra dung lượng ổ cứng đang sử dụng của gói dịch vụ shared hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn kiểm tra dung lượng ổ cứng đang sử dụng của gói dịch vụ shared...

Hướng dẫn cách phát hiện spam mail với Exim

Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng làm thế nào bạn...

Hướng dẫn tạo tài khoản email sử dụng Email Hosting

Hướng dẫn tạo tài khoản email sử dụng Email HostingBài viết sau hướng dẫn quý khách tạo và sử...

Powered by WHMCompleteSolution