[2024] Apache Tomcat là gì? | Cách cài đặt Apache Tomcat chi tiết

Apache Tomcat là gì? Apache Tomcat không chỉ là một máy chủ ứng dụng đơn thuần mà còn là một container Servlet và JSP mạnh mẽ, cung cấp môi trường thực thi cho các ứng dụng Java. Sự linh hoạt và khả năng tương thích cao của Tomcat đã biến nó thành một trong những lựa chọn phổ biến cho việc phát triển và triển khai ứng dụng web. Hãy cùng VinaHost tìm hiểu sâu hơn về Apache Tomcat qua bài viết sau đây nhé!

1. Định nghĩa kiến thức về Apache Tomcat

1.1. Apache là gì?

Apache là một máy chủ web mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng rộng rãi để phục vụ các trang web trên internet. Tên đầy đủ của nó là “Apache HTTP Server.” Apache cung cấp một môi trường máy chủ an toàn và linh hoạt, hỗ trợ nhiều tính năng như xử lý CGI, SSL, proxy, URL rewriting, và nhiều tính năng khác.

Apache được phát triển và duy trì bởi Apache Software Foundation. Mã nguồn mở của Apache cho phép người dùng tùy chỉnh và mở rộng chức năng theo nhu cầu cụ thể của họ. Apache thường được kết hợp với các ngôn ngữ lập trình như PHP, Python, và Ruby để xây dựng các ứng dụng web động.

Apache Tomcat là gì
Apache Web Server là một máy chủ web mã nguồn mở phổ biến, được phát triển bởi Apache Software Foundation.

1.2. Apache Tomcat là gì?

Apache Tomcat là một máy chủ ứng dụng web mã nguồn mở được phát triển bởi Apache Software Foundation. Tomcat chủ yếu được thiết kế để triển khai và quản lý ứng dụng và dịch vụ Java Servlet, cũng như các trang web JavaServer Pages (JSP). Nó cung cấp một môi trường chạy ứng dụng Java trên máy chủ web.

Tomcat là một phần quan trọng của dự án Apache, và nó thường được sử dụng trong các ứng dụng web Java để xử lý các yêu cầu HTTP và thực hiện các công việc liên quan đến Java Servlet và JSP. Tomcat là một sản phẩm nhẹ, linh hoạt và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng phát triển ứng dụng web Java.

Apache Tomcat là gì
Tomcat là một phần quan trọng của dự án Apache

Xem thêm: [Bật Mí] Apache là gì? | Tổng hợp kiến thức [A-Z] về Apache 

2. Hướng dẫn cách cài đặt Apache Tomcat chi tiết

2.1. Hướng dẫn các bước cài đặt Apache Tomcat trên Windows

Ở đây VinaHost sẽ ví dụ với Apache Tomcat 7 trên Windows Server 2008.

Bước 1: Tải về

Đầu tiên quý khách sẽ truy cập link apache Tomcat download trực tiếp từ nhà cung cấp tại http://tomcat.apache.org/download-70.cgi.

Tại đây quý khách vui lòng thực hiện chọn 1 trong 2 phiên bản 32bits và 64bits.

Lưu ý: máy chủ của quý khách phải được cài đặt sẵn Java JDK, nếu không quá trình cài đặt sau này sẽ báo lỗi. Nếu chưa cài đặt, quý khách có thể thực hiện tải về tại trang chủ của Oracle với phiên bản phù hợp.

Bước 2: Cài đặt

Sau khi tải về file nén hoàn tất, quý khách thực hiện unzip file này ra thư mục bất kì mà quý khách muốn sử dụng. Sau đó tiến hành:

 • Mở “cmd” trên Windows (Start => Run => “cmd” hoặc Windows Button + R => “cmd”)
 • Chạy lệnh sau: C:\apache-tomcat-7.0.69\bin\services.bat install
 • Nếu bạn nhận được kết quả là “The service “tomcat7” has been installed” nghĩa là đã cài đặt thành công.
 • Tiếp tục chạy thêm lệnh C:\apache-tomcat-7.0.69\bin\startup.batđể khởi động tomcat7, nếu kết quả trả về như hình là đã thành công.

Thực hiện truy cập http://localhost:8080 hoặc http://ip-server:8080 sẽ thấy trang default của Web server này.

Lưu ý việc cài đặt sẽ dễ xảy ra lỗi The CATALINA_HOME environment variable is not defined correctly This environment variable is needed to run this program

Việc thực hiện fix lỗi như sau:

 • Bạn tiến hành truy cập Control Panel và chọn System
 • Click chọn Advenced System Settings ở cửa sổ hiện ra.
 • Chọn tab Advanced => Environment Variables …
 • Ở mục System Variables => Chọn New
 • Add thêm các giá trị sau vào:
  • Variable Name: CATALINA_HOME – Variable value:C:\apache-tomcat-7.0.69(thay bằng đường dẫn đến thư mục tomcat của quý khách)
  • Variable Name: CLASSPATH – Variable value:C:\apache-tomcat-7.0.69\bin(thay bằng đường dẫn đến thư mục tomcat của quý khách)
  • Variable Name: JAVA_HOME– Variable value: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_91(thay bằng đường dẫn đến thư mục cài đặt Java JDK của quý khách)

2.2. Hướng dẫn các bước cài đặt Apache Tomcat trên Ubuntu

Để cài đặt Web server này trên Ubuntu, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Java

Web server này chạy trên nền tảng Java, vì vậy trước hết bạn cần cài đặt Java trên máy chủ Ubuntu của bạn. Bạn có thể sử dụng OpenJDK hoặc Oracle JDK (cần tài khoản Oracle).

Dùng OpenJDK:

sudo apt updatesudo apt install default-jdk

Bước 2: Tải xuống và Cài đặt Apache Tomcat

Truy cập trang web chính thức của Apache Tomcat để tải xuống phiên bản mới nhất: https://tomcat.apache.org/.

Tìm phiên bản Tomcat bạn muốn cài đặt và tải xuống tệp tar.gz (nếu có lựa chọn).

Di chuyển tệp đã tải xuống vào thư mục /opt:

sudo mv apache-tomcat-{version}.tar.gz /opt/

Thay {version} bằng phiên bản Tomcat bạn đã tải.

Giải nén tệp:

cd /opt/sudo tar -xzvf apache-tomcat-{version}.tar.gz

Bước 3: Cấu hình quyền truy cập

Mặc định, Tomcat không cho phép quản trị từ xa. Để cho phép truy cập từ xa, bạn cần cấu hình quyền truy cập bằng cách chỉnh sửa tệp cấu hình.

Mở tệp cấu hình Tomcat:

sudo nano /opt/apache-tomcat-{version}/conf/tomcat-users.xml

Thêm người dùng và vai trò quản trị vào tệp cấu hình. Dưới đây là một ví dụ:

<tomcat-users>    <user username="admin" password="your_password" roles="manager-gui,admin-gui"/></tomcat-users>

Thay your_password bằng mật khẩu bạn muốn sử dụng.

Bước 4: Khởi động 

Sử dụng lệnh sau để khởi động Tomcat:

/opt/apache-tomcat-{version}/bin/startup.sh

Bước 5: Truy cập giao diện quản lý

Mở trình duyệt và truy cập vào giao diện quản lý Tomcat bằng cách nhập địa chỉ sau:

http://your_server_ip:8080/

Bạn sẽ thấy giao diện quản lý Tomcat. Đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu bạn đã đặt trong tệp cấu hình người dùng. Vậy là bạn đã cài đặt thành công!

Xem thêm: Ubuntu là gì? | [So Sánh] hệ điều hành Ubuntu & Windows

2.3. Hướng dẫn các bước cài đặt Apache Tomcat trên CentOS

Để cài đặt Apache Tomcat trên CentOS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Java

Web server này yêu cầu Java để chạy. Bạn có thể cài đặt OpenJDK hoặc Oracle JDK (cần tài khoản Oracle).

Cài đặt OpenJDK:

sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel

Bước 2: Tải và Cài đặt Apache Tomcat

Truy cập trang web chính thức của Apache Tomcat để tải xuống phiên bản mới nhất: https://tomcat.apache.org/.

Tìm phiên bản Tomcat bạn muốn cài đặt và tải xuống tệp tar.gz (nếu có lựa chọn).

Di chuyển tệp đã tải xuống vào thư mục /opt:

sudo mv apache-tomcat-{version}.tar.gz /opt/

Thay {version} bằng phiên bản Tomcat bạn đã tải.

Giải nén tệp:

cd /opt/sudo tar -xzvf apache-tomcat-{version}.tar.gz

Bước 3: Cấu hình quyền truy cập

Mặc định, Tomcat không cho phép quản trị từ xa. Để cho phép truy cập từ xa, bạn cần cấu hình quyền truy cập bằng cách chỉnh sửa tệp cấu hình.

Mở tệp cấu hình Tomcat:

sudo nano /opt/apache-tomcat-{version}/conf/tomcat-users.xml

Thêm người dùng và vai trò quản trị vào tệp cấu hình. Dưới đây là một ví dụ:

<tomcat-users>    <user username="admin" password="your_password" roles="manager-gui,admin-gui"/></tomcat-users>

Thay your_password bằng mật khẩu bạn muốn sử dụng.

Bước 4: Khởi động 

Để khởi động Tomcat bạn sử dụng lệnh sau đây:

/opt/apache-tomcat-{version}/bin/startup.sh

Bước 5: Truy cập vào Giao diện quản lý Tomcat

Mở trình duyệt và truy cập vào giao diện quản lý Tomcat bằng cách nhập địa chỉ sau:

http://your_server_ip:8080/

Bạn sẽ thấy giao diện quản lý Tomcat. Đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu bạn đã đặt trong tệp cấu hình người dùng.

Bây giờ bạn đã cài đặt và cấu hình Apache Tomcat thành công trên CentOS!

Xem thêm: NGINX là gì? | Cách Cài đặt & Cấu hình & Sử dụng NGINX

2.4. Hướng dẫn các bước cài đặt Apache Tomcat bằng Command-line

Để cài đặt Apache Tomcat bằng command-line (dòng lệnh), bạn có thể sử dụng các bước sau:

Bước 1: Tải Apache Tomcat, sử dụng lệnh wget để tải bản cài đặt Tomcat từ trang chính thức:

wget [URL của bản cài đặt Tomcat]

Ví dụ:

wget https://downloads.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.58/bin/apache-tomcat-9.0.58.tar.gz

Bước 2: Giải nén Tomcat, sử dụng lệnh tar để giải nén tệp tải về:

tar -zxvf apache-tomcat-9.0.58.tar.gz

Bước 3: Di chuyển Tomcat tới nơi bạn muốn cài đặt.

Ví dụ:

sudo mv apache-tomcat-9.0.58 /opt/tomcat

Bước 4: Tạo biến môi trường, mở tệp .bashrc bằng trình soạn thảo văn bản:

nano ~/.bashrc

Thêm dòng sau ở cuối tệp:

export CATALINA_HOME=/opt/tomcat export PATH=$PATH:$CATALINA_HOME/bin

Lưu và đóng tệp. Sau đó, chạy lệnh:

source ~/.bashrc

Bước 5: Chạy Tomcat bằng lệnh:

startup.sh

Kiểm tra xem Tomcat đã khởi động chưa bằng cách mở trình duyệt và truy cập địa chỉ:

http://localhost:8080/

Nếu thực hiện đúng, bạn sẽ thấy hiển thị trang quản lý của Tomcat.

Bước 6: Dừng Tomcat bằng lệnh:

shutdown.sh

Vậy là bạn đã cài đặt Apache Tomcat bằng command-line thành công!

3. Cách thức hoạt động của Apache Tomcat

Quy trình triển khai ứng dụng trên Tomcat khá đơn giản: chỉ cần tệp war hoặc thư mục chứa ứng dụng web. Một số ứng dụng cho phép bạn tải tệp lên và triển khai trên máy chủ thông qua trình duyệt.

Sử dụng trình duyệt, bạn có thể thấy rằng các ứng dụng web Java, linh hoạt hơn so với các trang web thông thường. Apache Tomcat là một công cụ tiềm năng với trang web động, nhanh chóng và nhẹ.

Trong Servlet, nhiệm vụ chính của nó là xử lý một số thành phần cụ thể trong quá trình trao đổi dữ liệu. Nó không xử lý yêu cầu trên một cổng cụ thể, không giao tiếp trực tiếp với khách hàng và không chịu trách nhiệm quản lý quyền truy cập. Những công việc này sẽ được Apache Tomcat đảm nhiệm.

Mã Servlet có thể tái sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau đồng thời, đồng bộ hóa các thành phần phát triển. Điều này có thể cải thiện hiệu suất mà vẫn giữ nguyên tính nhất quán của Servlet mà không làm thay đổi bất kỳ điều gì.

Xem thêm: Web Server là gì? | Tổng hợp kiến thức [A-Z] về Web Server

4. Tính năng của Apache Tomcat

Apache Tomcat là gì
Apache Tomcat hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình

Apache Tomcat có nhiều tính năng quan trọng. Những tính năng này giúp Apache Tomcat trở thành một máy chủ ứng dụng phổ biến trong cộng đồng phát triển web Java:

 • Hỗ trợ Servlet và Jsp: Apache Tomcat là một máy chủ ứng dụng web Java EE, cung cấp môi trường thực thi cho Servlet và JSP (JavaServer Pages).
 • Quản lý cấu hình dễ dàng: Tomcat cung cấp công cụ quản lý cấu hình dựa trên giao diện web, giúp người quản trị dễ dàng điều chỉnh các thông số của máy chủ.
 • Hỗ trợ SSL: Apache Tomcat hỗ trợ SSL (Secure Sockets Layer) để đảm bảo an toàn trong truyền dữ liệu giữa máy chủ và khách hàng.
 • Quản lý người dùng và phân quyền: Tomcat có các công cụ quản lý người dùng và phân quyền, cho phép người quản trị kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng và tài nguyên.
 • Thiết lập và quản lý trang quản trị: Máy chủ cung cấp giao diện quản trị thông qua trang quản trị web, nơi bạn có thể theo dõi và quản lý các ứng dụng và cài đặt.
 • Hỗ trợ clustering: Tomcat hỗ trợ cụm máy chủ (clustering), cho phép triển khai các ứng dụng trên nhiều máy chủ để tăng cường khả năng mở rộng và độ tin cậy.
 • Quản lý tài nguyên: Cung cấp các công cụ quản lý tài nguyên để theo dõi và kiểm soát việc sử dụng tài nguyên của máy chủ.
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Apache Tomcat hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ứng dụng đa ngôn ngữ.

5. Ưu điểm của Apache Tomcat

5.1. Mã nguồn mở

Apache Tomcat là dự án mã nguồn mở, điều này có nghĩa là mã nguồn của nó là công khai và miễn phí cho mọi người sử dụng và tùy chỉnh.

5.2. Ứng dụng nhẹ

Tomcat được thiết kế để làm việc như một máy chủ ứng dụng nhẹ, tiêu tốn ít tài nguyên hệ thống và có khả năng chạy trên nhiều môi trường khác nhau.

5.3. Tính linh hoạt

Tomcat hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và kiến trúc, giúp phát triển ứng dụng linh hoạt và đa dạng.

5.4. Độ ổn định

Với sự ổn định cao, Tomcat thường được sử dụng trong các môi trường sản xuất yêu cầu tính ổn định và tin cậy.

5.5. An toàn

Apache Tomcat có các tính năng bảo mật tích hợp và thường xuyên nhận được cập nhật để giải quyết các vấn đề bảo mật mới nhất.

5.6. Kho tài liệu hướng dẫn chi tiết

Cộng đồng Tomcat cung cấp một kho tài liệu phong phú, bao gồm hướng dẫn, ví dụ và diễn đàn, giúp người phát triển và quản trị có nguồn thông tin đầy đủ và chi tiết.

6. Nhược điểm của Apache Tomcat

6.1. Phù hợp chủ yếu với Java Web Applications

Tomcat tập trung chủ yếu vào việc chạy ứng dụng web Java, do đó, không phải là lựa chọn tốt nếu bạn muốn triển khai ứng dụng sử dụng ngôn ngữ khác.

6.2. Yêu cầu cấu hình chi tiết

Mặc dù là máy chủ ứng dụng nhẹ, nhưng đôi khi cấu hình Tomcat có thể đòi hỏi sự hiểu biết chi tiết về môi trường Java và máy chủ.

6.3. Khả năng mở rộng hạn chế

Trong môi trường doanh nghiệp lớn, Tomcat có thể đối mặt với giới hạn về khả năng mở rộng so với một số giải pháp máy chủ ứng dụng khác.

6.4. Thiếu một số tính năng giao diện người dùng

Tomcat thiếu một số tính năng quản lý giao diện người dùng so với một số máy chủ ứng dụng khác.

6.5. Cộng đồng hỗ trợ nhỏ hơn một số giải pháp khác

So với một số giải pháp máy chủ ứng dụng lớn hơn, cộng đồng hỗ trợ của Apache Tomcat có thể nhỏ hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến việc tìm giải đáp nhanh chóng cho vấn đề cụ thể.

7. Tính ứng dụng của Apache Tomcat

7.1. Exploded deploy

Khi triển khai ứng dụng, nên xem xét giải nén để tận dụng các lợi ích của Exploded Deploy.

Trong Tomcat, ứng dụng web “nổ” không được nén thành tệp WAR. Thay vào đó, chúng giữ mọi yếu tố trong các thư mục và tệp. Điều này giúp tìm kiếm các tệp mà không cần giải nén, mang lại linh hoạt trong triển khai. Truy cập “http://localhost:8080/examples/” để xem ví dụ và khám phá khả năng của Tomcat.

7.2. Nội dung tĩnh

Tomcat có khả năng phục vụ nội dung tĩnh như HTML và hình ảnh. Nó có thể chuyển tiếp yêu cầu API từ máy chủ HTTP khác như Apache. Việc đặt một máy chủ như Apache trước Tomcat là một lựa chọn phổ biến.

7.3. Nhúng Tomcat

Tomcat có thể nhúng vào ứng dụng Java khác, hoạt động như một máy chủ nhúng. Việc này tạo ra một mô hình phát triển đơn giản hơn và di động hơn, nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn. Sử dụng máy chủ nhúng mang lại sự đơn giản trong quản lý chỉ một thành phần duy nhất thay vì quản lý cả ứng dụng và máy chủ.

8. So sánh giữa Apache Web Server và Apache Tomcat Server

Apache Tomcat là gì
Apache Web Server vs. Apache Tomcat Server
Tính Năng Apache Web Server Apache Tomcat Server
Sử dụng chính Phục vụ nội dung tĩnh (HTML, CSS, JS) Container cho Java Servlet và JSP
Triển khai Chủ yếu cho nội dung tĩnh và PHP Được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng Java
Hỗ trợ giao thức HTTP, HTTPS HTTP, HTTPS
Hỗ trợ nội dung động Hỗ trợ hạn chế (thông qua các module như mod_php) Hỗ trợ đầy đủ cho nội dung động dựa trên Java
Kết nối mod_proxy, mod_jk Kết nối cho Servlets và JSP
Hỗ trợ ngôn ngữ Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình Được thiết kế chủ yếu cho ứng dụng Java
Kiến trúc Đa tiến trình, đa luồng Đa luồng (Máy ảo Java)
Khả năng mở rộng Hiệu quả cho việc phục vụ nội dung tĩnh Hiệu quả cho xử lý ứng dụng Java động
Cấu hình Được cấu hình thông qua các tệp cấu hình Apache Được cấu hình thông qua tệp XML và tệp thuộc tính Java
Hỗ trợ kết nối nhóm Có sẵn (với các module như mod_proxy_balancer) Hỗ trợ tích hợp cho việc nhóm và cân bằng tải
Hỗ trợ ssl/tls
Hỗ trợ cộng đồng Cộng đồng lớn và tích cực Cộng đồng lớn và tích cực
Linh động Máy chủ web đa năng Chuyên biệt cho ứng dụng Java

9. So sánh giữa Tomcat và jetty

Jetty là một máy chủ web và máy chủ ứng dụng Java mã nguồn mở, tập trung vào hiệu suất cao và tính linh hoạt. Được phát triển bởi Eclipse Foundation, Jetty có thể được sử dụng như một máy chủ độc lập hoặc tích hợp vào các dự án Java lớn.

Jetty có các đặc điểm nổi bật như:

 • Nhẹ và nhanh chóng: Jetty được thiết kế để có trọng lượng nhẹ, giúp khởi động nhanh chóng và chiếm ít tài nguyên hệ thống.
 • Tích hợp dễ dàng: Jetty có thể tích hợp dễ dàng vào các ứng dụng Java và các dự án lớn thông qua API linh hoạt.
 • Hỗ trợ nhiều giao thức: Jetty không chỉ hỗ trợ HTTP mà còn có khả năng xử lý nhiều giao thức khác như WebSocket, SPDY, và HTTP/2.
 • Tính linh hoạt và mở rộng: Jetty cung cấp nhiều tính năng và cấu hình tùy chỉnh, cho phép người phát triển điều chỉnh máy chủ theo nhu cầu cụ thể của dự án.
 • Hỗ trợ Servlet và JSP: Jetty có thể được sử dụng để triển khai và chạy ứng dụng Java Servlet và JSP.

Với những đặc tính này, Jetty thường được sử dụng trong các dự án phát triển web và ứng dụng Java nhanh và linh hoạt.

Apache Tomcat là gì
Tomcat vs. jetty

Hãy cùng xem qua bảng so sánh sau để thấy sự khác nhau cơ bản giữa Tomcat và jetty nhé:

Tính Năng Apache Tomcat Eclipse Jetty
Mục tiêu Container cho Servlet và JSP Server và Servlet Container nhẹ
Kích thước Lớn, chủ yếu dành cho ứng dụng nặng Nhỏ và nhẹ, chủ yếu cho ứng dụng nhẹ
Khả năng mở rộng Tốt, phù hợp cho các ứng dụng lớn Tốt, phù hợp cho các ứng dụng nhỏ đến trung bình
Hiệu năng Hiệu suất tốt cho ứng dụng nặng Hiệu suất tốt cho ứng dụng nhẹ
Chia sẻ tài nguyên Sử dụng nhiều tài nguyên hơn Sử dụng ít tài nguyên hơn
Hỗ trợ servlet Đầy đủ, chính là một Servlet Container Đầy đủ, có thể sử dụng như một Servlet Container
Quản lý tài nguyên Có các công cụ quản lý tài nguyên tích hợp Tích hợp với các công cụ quản lý tài nguyên như Maven
Hỗ trợ Websocket
Lưu trữ tài liệu Có nhiều tài liệu hướng dẫn và nguồn cộng đồng lớn Tài liệu hướng dẫn tốt và nguồn cộng đồng tích cực
Quản lý cấu hình Quản lý cấu hình thông qua các tệp cấu hình XML và thuộc tính Java Quản lý cấu hình linh hoạt và trực quan với các tệp cấu hình XML và Java
Nhược điểm Cần nhiều tài nguyên hơn và khá nặng nề Có một số giới hạn cho ứng dụng lớn và phức tạp
Sự linh hoạt Chủ yếu dành cho ứng dụng Java truyền thống Linh hoạt và dễ tích hợp với nhiều ngôn ngữ và framework khác nhau

Xem thêm: Centos Web Panel (CWP) là gì? | Cách Cài đặt & Xử lý lỗi

10. Một số câu hỏi liên quan đến Apache Tomcat

10.1. Vì sao lại gọi là Tomcat?

Tên “Tomcat” xuất phát từ cụm từ “Tomcat Servlet Container.” Cụ thể, từ “Tomcat” được tạo ra bằng cách kết hợp từ hai từ: “Tom” và “cat.”

“Tom” xuất phát từ tên của Tomcat Project’s first developer là James Duncan Davidson. Trong khi “cat” là một từ viết tắt của “catalina,” là một phần quan trọng trong hệ thống Tomcat.

Do đó, tên “Tomcat” không chỉ là một sự kết hợp từ tên của người sáng lập mà còn thể hiện sự tương tác với thành phần quan trọng của dự án.

10.2. Tomcat có phải là ứng dụng miễn phí không?

Có, Apache Tomcat là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí. Bạn có thể tự do tải về, sử dụng và phân phối Tomcat theo giấy phép Apache License 2.0, một giấy phép mã nguồn mở phổ biến.

Điều này có nghĩa là bạn có quyền tự do sử dụng và tùy chỉnh mã nguồn của Tomcat theo nhu cầu của mình mà không có các ràng buộc lớn từ phía giấy phép.

10.3. Hiện tại có bao nhiêu công ty sử dụng Tomcat?

Apache Tomcat là một máy chủ ứng dụng Java phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nhiều công ty và tổ chức lớn, cũng như các dự án phần mềm mã nguồn mở, sử dụng Tomcat để triển khai và quản lý các ứng dụng web Java.

Các ngành công nghiệp từ doanh nghiệp đến giáo dục và công nghệ đều có thể tận dụng sức mạnh của Tomcat trong việc phát triển và triển khai ứng dụng web Java.

10.4. Tomcat có được sử dụng phổ biến không?

Có, Apache Tomcat là một trong những máy chủ ứng dụng Java phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng phần mềm. Tomcat được đánh giá cao vì tính linh hoạt, hiệu suất ổn định, mã nguồn mở, và khả năng triển khai ứng dụng Java một cách dễ dàng.

Nó thường được sử dụng trong các doanh nghiệp, tổ chức, và dự án phần mềm mã nguồn mở. Các lợi ích của Tomcat bao gồm khả năng xử lý ứng dụng Java Servlet và JSP, tích hợp dễ dàng với các framework Java khác như Spring, và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ứng dụng web Java.

Do đó, có thể nói rằng Tomcat là một trong những lựa chọn phổ biến và mạnh mẽ cho việc triển khai ứng dụng web Java.

10.5. Liệu Tomcat có phải là 1 máy chủ HTTP không?

Có, Apache Tomcat là một vùng chứa web, cho phép người dùng chạy các trang Máy chủ Servlet và JAVA dựa trên các ứng dụng web. Đo đó, nó có thể được sử dụng làm máy chủ HTTP.

Sự khác biệt cơ bản giữa HTTP server và Apache Tomcat là Apache Tomcat cung cấp nội dung động bằng việc sử dụng logic dựa trên Java, trong khi vai trò chính của Apache HTTP Server là cung cấp nội dung tĩnh như HTML, image, audio và văn bản.

Trong nhiều trường hợp, Tomcat thường được sử dụng cùng với một máy chủ HTTP như Apache HTTP Server hoặc Nginx để xử lý các yêu cầu tĩnh (như hình ảnh, CSS, JavaScript) và chuyển tiếp các yêu cầu động đến Tomcat. Sự kết hợp giữa máy chủ HTTP và Tomcat giúp tối ưu hóa hiệu suất và linh hoạt trong triển khai ứng dụng web Java.

Xem thêm: HTTP, HTTPS là gì? Tại sao Website nên sử dụng HTTPS

10.6. Lý do nên sử dụng Tomcat?

Apache Tomcat là một máy chủ ứng dụng mã nguồn mở, nhẹ, linh hoạt, và được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ Servlet và JSP trong phát triển ứng dụng web Java. Với sự nhẹ nhàng và tính linh hoạt, Tomcat thích ứng tốt với các dự án ứng dụng web đa dạng về kích thước và yêu cầu.

Được triển khai dễ dàng qua định dạng WAR, Tomcat hỗ trợ nhiều phiên bản của Java Servlet và JSP, mang lại sự linh hoạt trong phát triển. Với cộng đồng lớn, sự ổn định, và khả năng tương thích với nhiều hệ điều hành, Tomcat đã trở thành lựa chọn phổ biến cho việc triển khai ứng dụng web Java trong ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, quyết định sử dụng Tomcat còn phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án và sự thoải mái của người phát triển với tính năng và cấu hình của nó.

10.7. Lý do cài Apache Tomcat 9 không thành công?

Apache Tomcat là gì
Nếu không cài đặt được Apache Tomcat 9, bạn có thể thử cài đặt Apache Tomcat 8 hoặc Apache Tomcat 8.5

Apache Tomcat 9 cần Java 8 mới có thể cài đặt thành công. Nếu bạn chưa cài đặt Java 8, hãy cài đặt Java 8. Ngoài ra bạn có thể kiểm tra các nguyên nhân sau và khắc phục:

 • Port đã được sử dụng: Apache Tomcat sử dụng một số cổng mặc định, chẳng hạn như cổng 8080. Nếu cổng này đã được sử dụng bởi một ứng dụng khác, Tomcat sẽ không thể khởi động. Hãy kiểm tra xem cổng bạn đã chọn có sẵn hay không và đảm bảo nó không bị xung đột.
 • Java JDK không được cài đặt hoặc đường dẫn không chính xác: Tomcat yêu cầu Java JDK để chạy. Hãy đảm bảo bạn đã cài đặt JDK và đường dẫn đến nó đã được thiết lập đúng.
 • File cấu hình server.xml không chính xác: Kiểm tra file cấu hình server.xml trong thư mục conf của Tomcat. Đôi khi, các thiết lập sai trong file này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng khởi động của Tomcat.
 • Firewall hoặc phần mềm diệt virus: Một số tường lửa hoặc phần mềm diệt virus có thể chặn kết nối của Tomcat. Tạm thời tắt chúng để kiểm tra xem có ảnh hưởng không.
 • Phiên bản không tương thích: Đôi khi, có thể bạn đã tải về một phiên bản Tomcat không tương thích với hệ điều hành hoặc phiên bản Java bạn đang sử dụng. Hãy kiểm tra xem phiên bản Tomcat có tương thích với môi trường của bạn không.

Nếu không cài đặt được Apache Tomcat 9, bạn có thể thử cài đặt Apache Tomcat 8 hoặc Apache Tomcat 8.5 xem sao nhé:

(*) Apache Tomcat 8 là một bước đột phá trong sự phát triển của máy chủ ứng dụng web nổi tiếng này. Với sự hỗ trợ đầy đủ cho các tiêu chuẩn Java Servlet 3.1, JavaServer Pages 2.3 và Java Unified Expression Language 3.0, phiên bản 8 đem lại nhiều cải tiến về hiệu suất và tính năng.

Điều này bao gồm sự hỗ trợ cho giao thức HTTP/2, cải thiện bảo mật, và tối ưu hóa hiệu suất. Cùng với đó, quản lý tài nguyên và quản lý trạng thái phiên cũng được nâng cấp, tạo ra một môi trường phát triển web hiện đại và mạnh mẽ.

(*) Với phiên bản 8.5, Apache Tomcat tiếp tục giữ vững vị thế của mình nhưng với những cải tiến và tối ưu hóa khác. Giữ lại sự ổn định và mở rộng của phiên bản trước, Tomcat 8.5 tiếp tục hỗ trợ Servlet 3.1, JSP 2.3 và EL 3.0.

Tính năng HTTP/2 vẫn được giữ lại và cả quản lý tài nguyên được cải thiện. Đặc biệt, sự chú trọng vào khả năng mở rộng và bảo mật là những điểm đáng chú ý, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những dự án phức tạp và đòi hỏi tính ổn định cao.

10.8. Nên sử dụng phiên bản Alpha, Beta hay Stable?

Trước hết, ta hãy phân tích phiên bản Alpha, Beta và Stable là gì nhé!

 • Alpha: Phiên bản Alpha thường là bản thử nghiệm đầu tiên của một phần mềm mới. Nó có thể chứa nhiều lỗi và chưa hoàn thiện. Alpha thường được phát hành cho cộng đồng phát triển và kiểm thử để thu thập phản hồi và sửa lỗi.
 • Beta: Phiên bản Beta là một bước tiến lớn hơn so với Alpha. Nó đã trải qua một giai đoạn kiểm thử nội bộ và được phát hành để cộng đồng người dùng rộng lớn hơn. Beta thường ít lỗi hơn so với Alpha, nhưng vẫn có thể gặp vấn đề.
 • Stable: Phiên bản Stable là phiên bản được coi là ổn định và an toàn để sử dụng. Nó đã trải qua các bước kiểm thử rất kỹ lưỡng và thường được khuyến nghị cho người dùng thông thường. Tính năng của Stable thường đã được điều chỉnh và làm rõ từ các phiên bản trước đó.

Nếu bạn muốn trải nghiệm các tính năng mới sớm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bạn có thể chọn phiên bản Beta hoặc Alpha. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sự ổn định và không muốn gặp vấn đề, phiên bản Stable là lựa chọn phù hợp. Đối với môi trường sản xuất hoặc công việc quan trọng, việc sử dụng phiên bản Stable là lựa chọn an toàn hơn cho bạn!

10.9. Apache Tomcat là máy chủ ứng dụng đúng không?

Đúng, Apache Tomcat là một máy chủ ứng dụng. Nó là một container Servlet và JSP (JavaServer Pages) được phát triển bởi Apache Software Foundation.

Apache Tomcat chủ yếu được sử dụng để triển khai và quản lý ứng dụng web Java. Nó hỗ trợ thực thi các servlet và JSP, làm cho nó trở thành một môi trường chạy ứng dụng web Java.

10.10. Apache Tomcat thuộc loại máy chủ nào?

Apache Tomcat thuộc loại máy chủ ứng dụng (Application Server).

Apache Tomcat là một máy chủ ứng dụng (application server) được thiết kế để chạy và quản lý ứng dụng web Java Servlet và JSP. Tomcat tập trung chủ yếu vào xử lý các yêu cầu servlet và JSP, cung cấp môi trường thích hợp cho phát triển và triển khai ứng dụng Java web.

Xem thêm: PHPMyAdmin là gì? | Cài đặt & Sử dụng PHPMyAdmin A-Z

11. Tổng kết

Qua bài viết trên, VinaHost tin rằng bạn đã hiểu Apache Tomcat là gì và khám phá được sức mạnh của Apache Tomcat trong việc phát triển ứng dụng web Java. Sự linh hoạt và khả năng tương thích của Tomcat không chỉ giúp bạn xây dựng các ứng dụng động, mà còn tạo ra môi trường phát triển thân thiện và dễ quản lý.

Đồng thời, các hướng dẫn mà VinaHost đưa ra sẽ giúp việc cài đặt Apache Tomcat của bạn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Với các hướng dẫn cài đặt và cấu hình chi tiết cho từng hệ đều hành, bạn đã có trong tay những kiến thức cần thiết để khởi đầu và triển khai ứng dụng của mình trên Tomcat.

Hãy bắt đầu cài đặt để trải nghiệm và khám phá các tính năng ưu việt của Apache Tomcat ngay bây giờ nhé!

Bạn có thể xem thêm các bài viết thú vị khác tại đây và đừng ngại ngần liên hệ với VinaHost nếu cần hỗ trợ nhé:

Tham khảo các dịch vụ của VinaHost để ứng dụng vào hoạt động kinh doanh của bạn nhé:

Thuê Hosting Giá Rẻ | Tốc Độ Cao | Quà “KHỦNG” 2500$

Đăng Ký Tên Miền | Kiểm Tra & Mua Tên Miền Giá Rẻ Việt Nam, Quốc Tế

WordPress Hosting – Hosting chuyên biệt cho WordPress

Máy Chủ Riêng Việt Nam – Tier 3 DC Việt Nam – 99.99% Uptime

Đánh giá
5/5 - (2 bình chọn)
Đăng ký nhận tin

Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vinahost

  Bài viết liên quan
  Bình luận
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Tổng lượt truy cập: lượt xem