Hotline

1900 6046

351/31 No Trang Long, Binh Thanh, HCM

Hỗ trợ trực tuyến
(live chat)

CHAT NOW
 • Kinh doanh
  Sales

  1900 6046
  Ext: 1

 • CSKH
  Customer

  1900 6046
  Ext: 2

 • Kỹ thuật
  Technical

  1900 6046
  Ext: 3

 • Kế toán
  Billing

  1900 6046
  Ext: 4

CPANEL
cPanel KVM VPS License 250,000 VNĐ/月 订购
cPanel OpenVZ VPS License 250,000 VNĐ/月 订购
cPanel Dedicated Server License 850,000 VNĐ/月 订购
Cloudlinux License for cPanel server 250,000 VNĐ/月 订购
DIRECT ADMIN
DirectAdmin VPS License 200,000 VNĐ/月 订购
DirectAdmin Server License 200,000 VNĐ/月 订购
DirectAdmin Lifetime License 2,300,000 VNĐ/一旦 订购
PLESK 11.x
PLESK 12.x

备注

 • 上述费未含10%增值税.
 • 当订购选择升级和补充服务之前客户请直接联系营业部或订购/登录到服务包管理界面.