Hotline

1900 6046

351/31 No Trang Long, Binh Thanh, HCM

Hỗ trợ trực tuyến
(live chat)

CHAT NOW
 • Kinh doanh
  Sales

  1900 6046
  Ext: 1

 • CSKH
  Customer

  1900 6046
  Ext: 2

 • Kỹ thuật
  Technical

  1900 6046
  Ext: 3

 • Kế toán
  Billing

  1900 6046
  Ext: 4

查询域名


越南域

越南人民用越南语域名

挂号费 维护费 前锋
.vn 288,000 VNĐ/一旦 460,000 VNĐ/年 免费
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 288,000 VNĐ/一旦 338,000 VNĐ/年 免费
.name.vn 46,500 VNĐ/一旦 46,500 VNĐ/年 免费
.org.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn | .bentre.vn | .binhduong.vn | .hanoi.vn | .longan.vn | .gialai.vn | .binhphuoc.vn | .thanhphohochiminh.vn | .bacgiang.vn | .danang.vn 175,000 VNĐ/一旦 194,000 VNĐ/年 免费

挂号费 前锋
.edu.vn |.gov.vn 200,000 VNĐ/一旦 200,000 VNĐ/年 免费

注意

 • 对于.VN域名,则必须支付帐户费用包括第一年的续期登记费(一次性)和维护费用.
 • 对于.VN域名,则必须支付帐户费用包括第一年的续期登记费(一次性)和维护费用.
 • .VN域名是由10%免征增值税.

国际域名

直接在eNom注册

挂号费 前锋
.top 99,000 VNĐ/年 免费
.com | .net | .org | .biz | .info | .us | .name | .xyz 280,000 VNĐ/年 免费
.mobi 400,000 VNĐ/年 免费
.today | .com.co 450,000 VNĐ/年 免费
.cc | .asia 600,000 VNĐ/年 免费
.ws | .de 600,000 VNĐ/年 不支持
.co 660,000 VNĐ/年 免费
.guru 720,000 VNĐ/年 免费
.tv | .online 750,000 VNĐ/年 免费

挂号费 前锋
.co.uk 400,000 VNĐ/2 年 不支持
.ca 430,000 VNĐ/年 不支持

注意

 • 有特殊要求的注册域名时,客户应保证充足的货源准确的信息,请联系咨询支持销售部门.
 • 请注意信息通信部的规定下,使用国际域名。请参阅 这里.
 • 国际域名价格包括10%的增值税。