Bản Quyền cPanel Premier Cloud


Bản Quyền cPanel Premier Cloud 2021-05-19 08:28:29

 

BẢN QUYỀN CPANEL PREMIER CLOUD BULK ACCOUNT  
(>100 ACCOUNTS)
cPanel Premier Cloud Fixed 150 (accounts) 1,200,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 200 (accounts) 1,450,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 250 (accounts) 1,700,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 300 (accounts) 1,950,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 350 (accounts) 2,200,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 400 (accounts) 2,450,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 450 (accounts)  2,700,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 500 (accounts)  2,950,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 550 (accounts) 3,200,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 600 (accounts) 3,450,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 650 (accounts)  3,700,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 700 (accounts)  3,950,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 750 (accounts) 4,200,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 800 (accounts) 4,450,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 850 (accounts) 4,700,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 900 (accounts) 4,950,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 950 (accounts) 5,200,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed 1000 (accounts) 5,450,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA

Ghi Chú:

  • Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Áp dụng thanh toán theo tháng.
  • Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh hoặc đặt mua/đăng nhập vào giao diện quản lý gói dịch vụ chính trước khi đặt mua các lựa chọn nâng cấp và các dịch vụ bổ sung.
0 star / 0 vote