Hotline

1900 6046

351/31 Nơ Trang Long, P.13, Q. BT, TP. HCM

Hỗ trợ trực tuyến
(live chat)

CHAT NOW
 • Kinh doanh
  Sales

  1900 6046
  Ext: 1

 • CSKH
  Customer

  1900 6046
  Ext: 2

 • Kỹ thuật
  Technical

  1900 6046
  Ext: 3

 • Kế toán
  Billing

  1900 6046
  Ext: 4

Chứng chỉ Comodo SSL với Xác Thực Tên Miền

ESSENTIAL SSL

ESSENTIAL WILDCARD

POSITIVE SSL

POSITIVE WILDCARD

COMODO SSL

350,000

VNĐ/NĂM

2,600,000

VNĐ/NĂM

200,000

VNĐ/NĂM

2,500,000

VNĐ/NĂM

1,800,000

VNĐ/NĂM
Thích hợp
Website nhỏ
Thích hợp
Website nhỏ
Thích hợp
Website không bán hàng trực tuyến
Thích hợp
Website không bán hàng
Thích hợp
Website bán hàng vừa và nhỏ, doanh nghiệp
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ
Hiển thị ổ khóa vàng
Hiển thị ổ khóa vàng
Hiển thị ổ khóa vàng
Hiển thị ổ khóa vàng
Hiển thị ổ khóa vàng
Thời gian cấp chứng chỉ
1 ngày
Thời gian cấp chứng chỉ
1 ngày
Thời gian cấp chứng chỉ
1 ngày
Thời gian cấp chứng chỉ
1 ngày
Thời gian cấp chứng chỉ
7 ngày
Số domain được bảo mật
1
Số domain được bảo mật
không giới hạn tên miền con
Số domain được bảo mật
1
Số domain được bảo mật
không giới hạn tên miền con
Số domain được bảo mật
1
Cho phép đăng ký
1 - 5 năm
Cho phép đăng ký
1 - 5 năm
Cho phép đăng ký
1 - 5 năm
Cho phép đăng ký
1 - 5 năm
Cho phép đăng ký
1 - 5 năm
Dấu hiệu bảo mật trên website
Dấu hiệu bảo mật trên website
Dấu hiệu bảo mật trên website
Dấu hiệu bảo mật trên website
Dấu hiệu bảo mật trên website
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Số server được chứng thực
không giới hạn
Số server được chứng thực
không giới hạn
Số server được chứng thực
không giới hạn
Số server được chứng thực
không giới hạn
Số server được chứng thực
không giới hạn
Hỗ trợ tích hợp
-
Hỗ trợ tích hợp
Wildcard (SANs)
Hỗ trợ tích hợp
-
Hỗ trợ tích hợp
Wildcard
Hỗ trợ tích hợp
-
Chính sách bảo hiểm
$10,000
Chính sách bảo hiểm
$10,000
Chính sách bảo hiểm
$10,000
Chính sách bảo hiểm
$10,000
Chính sách bảo hiểm
$250,000
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ thiết bị di động
Hỗ trợ thiết bị di động
Hỗ trợ thiết bị di động
Hỗ trợ thiết bị di động
Hỗ trợ thiết bị di động
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 10%
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 10%
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 10%
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 10%
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 10%
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Chú ý

 • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Positive SSL UCC/SAN

Hỗ trợ 3 tên miền. Thời hạn đăng ký 1-5 năm.

1,550,000 VNĐ/năm

Từ tên miền thứ 4:
400,000 VNĐ/năm/tên miền.
Tối đa 210 tên miền.

Comodo DV UCC/SAN

Hỗ trợ 3 tên miền. Thời hạn đăng ký 1-3 năm. Áp dụng cho Comodo SSL Certificate.

2,700,000 VNĐ/năm

Từ tên miền thứ 4:
640,000 VNĐ/năm/tên miền.
Tối đa 210 tên miền.

Chứng chỉ Comodo SSL với Xác Thực Tổ Chức

INSTANT SSL

PREMIUM SSL

PREMIUM WILDCARD

INSTANT PRO

1,000,000

VNĐ/NĂM

1,700,000

VNĐ/NĂM

4,500,000

VNĐ/NĂM

1,400,000

VNĐ/NĂM
Thích hợp
Website thương mại điện tử
Thích hợp
Website thương mại điện tử
Thích hợp
Website thương mại điện tử
Thích hợp
Website thương mại điện tử
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực thông tin doanh nghiệp
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực thông tin doanh nghiệp
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực thông tin doanh nghiệp
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực thông tin doanh nghiệp
Hiển thị ổ khóa vàng
Hiển thị ổ khóa vàng
Hiển thị ổ khóa vàng
Hiển thị ổ khóa vàng
Thời gian cấp chứng chỉ
2 ngày
Thời gian cấp chứng chỉ
2 ngày
Thời gian cấp chứng chỉ
2 ngày
Thời gian cấp chứng chỉ
2 ngày
Số domain được bảo mật
1
Số domain được bảo mật
1
Số domain được bảo mật
không giới hạn tên miền con
Số domain được bảo mật
1
Cho phép đăng ký
1 - 5 năm
Cho phép đăng ký
1 - 5 năm
Cho phép đăng ký
1 - 5 năm
Cho phép đăng ký
1 - 5 năm
Dấu hiệu bảo mật trên website
Dấu hiệu bảo mật trên website
Dấu hiệu bảo mật trên website
Dấu hiệu bảo mật trên website
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Số server được chứng thực
không giới hạn
Số server được chứng thực
không giới hạn
Số server được chứng thực
không giới hạn
Số server được chứng thực
không giới hạn
Hỗ trợ tích hợp
-
Hỗ trợ tích hợp
Wildcard (SANs)
Hỗ trợ tích hợp
-
Hỗ trợ tích hợp
Wildcard
Chính sách bảo hiểm
$50,000
Chính sách bảo hiểm
$250,000
Chính sách bảo hiểm
$250,000
Chính sách bảo hiểm
$100,000
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ thiết bị di động
Hỗ trợ thiết bị di động
Hỗ trợ thiết bị di động
Hỗ trợ thiết bị di động
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 7%
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 10%
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 10%
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 10%
Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Chú ý

 • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Comodo OV UCC/SAN

Hỗ trợ 3 tên miền. Thời hạn đăng ký 1-3 năm.

2,700,000 VNĐ/năm

Từ tên miền thứ 4:
640,000 VNĐ/năm/tên miền.
Tối đa 210 tên miền.

Chứng chỉ Comodo SSL với Xác Thực Mở Rộng

EXTENDED SGC

EXTENDED VALIDATION

EV MULTIDOMAIN

3,800,000

VNĐ/NĂM

3,600,000

VNĐ/NĂM

7,000,000

VNĐ/NĂM
Thích hợp
Ngân hàng & sàn giao dịch trực tuyến
Thích hợp
Ngân hàng & sàn giao dịch trực tuyến
Thích hợp
Ngân hàng & sàn giao dịch trực tuyến
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực thông tin doanh nghiệp
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực thông tin doanh nghiệp
Yêu cầu kiểm duyệt
Xác thực thông tin doanh nghiệp
Hiển thị ổ khóa vàng
Hiển thị ổ khóa vàng
Hiển thị ổ khóa vàng
Thời gian cấp chứng chỉ
7 ngày
Thời gian cấp chứng chỉ
7 ngày
Thời gian cấp chứng chỉ
1 ngày
Số domain được bảo mật
1
Số domain được bảo mật
1
Số domain được bảo mật
3 tên miền(chính hoặc con)
Cho phép đăng ký
1 - 3 năm
Cho phép đăng ký
1 - 3 năm
Cho phép đăng ký
1 - 3 năm
Dấu hiệu bảo mật trên website
Dấu hiệu bảo mật trên website
Dấu hiệu bảo mật trên website
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ mạnh mã hóa SSL
256 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Độ dài khóa
2048 bits
Số server được chứng thực
không giới hạn
Số server được chứng thực
không giới hạn
Số server được chứng thực
không giới hạn
Hỗ trợ tích hợp
-
Hỗ trợ tích hợp
-
Hỗ trợ tích hợp
SANs: 2,200,000 VNĐ/tên miền
Chính sách bảo hiểm
$250,000
Chính sách bảo hiểm
$250,000
Chính sách bảo hiểm
$250,000
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ thiết bị di động
Hỗ trợ thiết bị di động
Hỗ trợ thiết bị di động
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 10%
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 10%
Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm
Giảm 10%
Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Chú ý

 • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Thủ tục và hồ sơ

ESSENTIAL VÀ ESSENTIAL WILDCARD
Mục đích Xác thực tên miền và bảo vệ băng thông
Lợi ích Chi phí thấp - Xác thực nhanh
Hạn chế Không hiển thị tên doanh nghiệp tại cả trình duyệt và thuộc tính chứng chỉ
Đối tượng Các doanh nghiệp không đòi hỏi tính xác thực website cao để dùng cho các dịch vụ login và ứng dụng nội bộ

 • Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS).
 • Đối với các doanh nghiệp có tên miền đăng ký liên quan đến tài chính, kế toán hoặc có yếu tố nhạy cảm, cần bổ sung thêm Giấy phép đăng ký kinh doanh.
PREMIUM WILDCARD, INSTANT, EV VÀ EV SGC
Mục đích Xác thực tên miền, tên tổ chức và bảo vệ băng thông
Lợi ích Tên doanh nghiệp được hiển thị trong thuộc tính của chứng chỉ
Hạn chế Chi phí cao hơn SSL thông thường và cần xác thực thông tin doanh nghiệp/tổ chức
Đối tượng Các doanh nghiệp muốn được xác thực, nhận diện website, tăng độ tin cậy với người truy nhập

 • Giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp/ tổ chức được thành lập theo giấy phép bắt buộc cần bổ sung thêm giấy phép này và 1 nguồn tham chiếu trực tuyến.
 • Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS).
 • Thông tin doanh nghiệp tại một nguồn tham chiếu phổ biến.
 • Bản Đăng ký sử dụng chứng thư (Digital Certificate Application Form) đã được ký, đóng dấu.
 • Bản sao bảng kê khai tình hình ngân hàng của công ty gần đây (bạn có thể bôi đen số tài khoản).