Hotline

1900 6046

351/31 No Trang Long, Binh Thanh, HCM

Hỗ trợ trực tuyến
(live chat)

CHAT NOW
 • Kinh doanh
  Sales

  1900 6046
  Ext: 1

 • CSKH
  Customer

  1900 6046
  Ext: 2

 • Kỹ thuật
  Technical

  1900 6046
  Ext: 3

 • Kế toán
  Billing

  1900 6046
  Ext: 4

经销商

如何成为VinaHost的代理人?

这很容易,只是你在IT领域的个人或企业活动,企业想要域名,主机托管,VPS,服务器和许可证结肠

有什么好处在VinaHost代理商?

 • VinaHost经销商能够提供服务的域名,虚拟主机,VPS,服务器和许可客户结肠。
 • 你会很快给予免费注册帐号整个VinaHost服务
 • VinaHost将配备服务的知识,和24/7技术支持,为您专注于业务发展。
 • 你完全主动的服务产品的价格和享受VinaHost45%的折扣。
 • 网上报名服务,并一眼被激活。
 • 支持国内,国际卡网上充值。

表折扣代理商

vinahost vinahost vinahost vinahost vinahost          一级代理 二级代理 三级代理 四级代理
预压 2tr 3tr 5tr 10tr
I. HOSTING
个人主机 20% 30% 40% 45%
托管业务 20% 30% 40% 45%
SEO hosting 10% 15% 20% 25%
电子商务托管 10% 15% 20% 25%
电子邮件托管 10% 15% 20% 25%
电子邮件营销 10% 15% 20% 25%
II. VPS, SERVER, COLO
VPS 10% 15% 20% 25%
Server 5% 5% 7% 10%
Colocation 5% 5% 7% 10%
III. 越南DOMAIN
.vn
新注册
747.000 VNĐ 730.000 VNĐ 705.500 VNĐ 665.000 VNĐ
.vn
更新
456.000 VNĐ 446.400 VNĐ 432.000 VNĐ 410.000 VNĐ
.com.vn|.net.vn|.biz.vn
新注册
630.000 VNĐ 616.000 VNĐ 595.000 VNĐ 560.000 VNĐ
.com.vn|.net.vn|.biz.vn
更新
332.500 VNĐ 325.500 VNĐ 315.000 VNĐ 297.500 VNĐ
.org.vn|.gov.vn|.edu.vn|.pro.vn| .info.vn|.int.vn|.ac.vn|.health.vn
新注册
360.000 VNĐ 352.000 VNĐ 340.000 VNĐ 320.000 VNĐ
.org.vn|.gov.vn|.edu.vn|.pro.vn| .info.vn|.int.vn|.ac.vn|.health.vn
更新
190.000 VNĐ 186.000 VNĐ 180.000 VNĐ 170.000 VNĐ
III. 国际品牌
.com|.net|.org|.info|.biz|.info|.us|.name
215.000 VNĐ 208.000 VNĐ 195.000 VNĐ 190.000 VNĐ
.ca|.co.uk
380.000 VNĐ 365.000 VNĐ 354.000 VNĐ 340.000 VNĐ
.ws|.cc|.asia|.de
520.000 VNĐ 513.000 VNĐ 492.000 VNĐ 480.000 VNĐ
.tv
700.000 VNĐ 685.000 VNĐ 677.000 VNĐ 670.000 VNĐ
.co
620.000 VNĐ 599.000 VNĐ 578.000 VNĐ 577.000 VNĐ

 • 价格不包括增值税应税劳务。