SSL Dùng Thử 2018-06-01 09:12:19

SSL DÙNG THỬ


SSL DÙNG THỬ

Bạn đang phát triển website và muốn cài thử một chứng chỉ SSL lên website? Bạn muốn sử dụng thử chứng chỉ SSL cho website của bạn trước khi chính thức quyết định mua SSL? Bạn có thể đăng ký sử dụng các chứng chỉ SSL miễn phí do VinaHost cung cấp dưới đây để trải nghiệm trước khi sử dụng chính thức.

THÔNG TIN


Comodo SSL Certificate
Free Trial

RapidSSL SSL Certificate
Free Trial

Ukrnames SSL Cerfiticate
Free Trial

Thời hạn dùng thử

90 ngày

Thời hạn dùng thử

30 ngày

Thời hạn dùng thử

90 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

Dưới 1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

Dưới 1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

Dưới 1 ngày

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Hỗ trợ mọi trình duyệt

Hỗ trợ mọi trình duyệt

Hỗ trợ mọi trình duyệt

MUA NGAY MUA NGAY MUA NGAY
3.62 star / 4 vote