GLOBALSIGN SSL 2019-12-10 02:11:54

Alpha SSL

Alpha Wildcard

Domain (DV) SSL

Domain (DV) Wildcard

Organization SSL

OV Wildcard

Extended (EV) SSL

 910,000

VNĐ / NĂM

 2,790,000

VNĐ / NĂM

 5,050,000

VNĐ / NĂM

17,500,000

VNĐ / NĂM

7,100,000

VNĐ / NĂM

19,990,000

VNĐ / NĂM

19,250,000

VNĐ / NĂM

Thích hợp

Cửa hàng nhỏ

Thích hợp

Cửa hàng nhỏ

Thích hợp

Cửa hàng nhỏ

Thích hợp

Cửa hàng nhỏ

Thích hợp

Các dịch vụ phụ thuộc vào đặt hàng & giao dịch trực tuyến

Thích hợp

Các dịch vụ phụ thuộc vào đặt hàng & giao dịch trực tuyến

Thích hợp

Doanh nghiệp lớn, ngân hàng hoặc sàn giao dịch điện tử

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực cao cấp về độ tin cậy của tổ chức sở hữu

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

-

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

-

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

-

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

-

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

-

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

-

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Độ mạnh mã hóa SSL

128 - 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 - 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 - 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 - 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 - 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 - 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 - 256 bits

Độ dài khóa

1024 - 2048 bits

Độ dài khóa

1024 - 2048 bits

Độ dài khóa

1024 - 2048 bits

Độ dài khóa

1024 - 2048 bits

Độ dài khóa

1024 - 2048 bits

Độ dài khóa

1024 - 2048 bits

Độ dài khóa

1024 - 2048 bits

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

5 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

5 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

5 ngày

Hỗ trợ tích hợp

-

Hỗ trợ tích hợp

-

Hỗ trợ tích hợp

SANs

Hỗ trợ tích hợp

-

Hỗ trợ tích hợp

SANs

Hỗ trợ tích hợp

-

Hỗ trợ tích hợp

SANs

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$1.25 million

Chính sách bảo hiểm

$1.25 million

Chính sách bảo hiểm

$1.5 million

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA
 

LƯU Ý:

 • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
 • Các tính năng được mặc định cung cấp miễn phí:
- Tự động tạo CSR.
- Không hạn chế gia hạn, cấp phát hoặc thay thế chứng chỉ.
- Hỗ trợ cài đặt & kiểm tra miễn phí.
- Hỗ trợ mọi trình duyệt.
- Hỗ trợ thiết bị di động.
- Số server được chứng thực: Không giới hạn.
THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ
NÂNG CẤP GIÁ CHI CHÚ
SANs SSL (DV) - subdomain 1,700,000 VNĐ/năm Thêm 1 tên miền con. Chỉ áp dụng cho gói dịch vụ Domain (DV) SSL.
SANs SSL (OV) - subdomain 1,700,000 VNĐ/năm Thêm 1 tên miền con.Chỉ áp dụng cho gói dịch vụ Organization SSL.
SANs SSL (DV) - domain Không áp dụng Thêm 1 tên miền con. Chỉ áp dụng cho gói dịch vụ Domain (DV) SSL.
SANs SSL (OV) - domain 1,700,000 VNĐ/năm Thêm 1 tên miền. Chỉ áp dụng cho gói dịch vụ Extended (EV) SSL.
SANs SSL (EV) - subdomain 3,600,000 VNĐ/năm Thêm 1 tên miền con. Chỉ áp dụng cho gói dịch vụ Organization SSL.
SANs SSL (EV) - domain 3,600,000 VNĐ/năm Thêm 1 tên miền. Chỉ áp dụng cho gói dịch vụ Extended (EV) SSL.
 
DOMAIN SSL (DV)
Mục đích Xác thực tên miền và bảo vệ băng thông
Lợi ích Chi phí thấp - Xác thực nhanh
Hạn chế Không hiển thị tên doanh nghiệp tại cả trình duyệt và thuộc tính chứng chỉ
Đối tượng Các doanh nghiệp không đòi hỏi tính xác thực website cao để dùng cho các dịch vụ login và ứng dụng nội bộ

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS).
 • Đối với các doanh nghiệp có tên miền đăng ký liên quan đến tài chính, kế toán hoặc có yếu tố nhạy cảm, cần bổ sung thêm Giấy phép đăng ký kinh doanh.
ORGANIZATION SSL (OV)
Mục đích Xác thực tên miền, tên tổ chức và bảo vệ băng thông
Lợi ích Tên doanh nghiệp được hiển thị trong thuộc tính của chứng thư
Hạn chế Tên doanh nghiệp chưa hiển thị tại thanh địa chỉ của trình duyệt
Đối tượng Các doanh nghiệp muốn được xác thực, nhận diện website, tăng độ tin cậy với người truy nhập

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp/ tổ chức được thành lập theo giấy phép bắt buộc cần bổ sung thêm giấy phép này và 1 nguồn tham chiếu trực tuyến.

 • Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS).
 • Thông tin doanh nghiệp tại một nguồn tham chiếu phổ biến.
 • Bản Đăng ký sử dụng chứng thư (Digital Certificate Application Form) đã được ký, đóng dấu.
EXTENDED SSL (EV)
Mục đích Xác thực tên miền, tên tổ chức và bảo vệ băng thông
Lợi ích Tên doanh nghiệp được hiển thị ngay tại thanh địa chỉ của trình duyệt, Thanh địa chỉ màu xanh
Hạn chế Chi phí cao
Đối tượng Các doanh nghiệp, tổ chức yêu cầu tính bảo mật và xác thực cao, muốn được nhận diện ngay trên website như ngân hàng; 
chứng khoán; cổng thanh toán, chuyển mạch; viễn thông; khối hành chính sự nghiệp nhà nước...

 

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp/ tổ chức được thành lập theo giấy phép bắt buộc cần bổ sung thêm giấy phép này và 1 nguồn tham chiếu trực tuyến.
 • Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS).
 • Thông tin doanh nghiệp tại một nguồn tham chiếu phổ biến.
 • Bản Đăng ký sử dụng chứng thư (Digital Certificate Application Form) đã được ký, đóng dấu.
WILDCARD
Mục đích Lựa chọn bổ sung bảo mật và xác thực bằng SSL cho không giới hạn tên miền cấp dưới
Lợi ích Số lượng tên miền cấp dưới không bị giới hạn, giảm chi phí triển khai SSL tới tất cả các tên miền và máy chủ cần thiết
Hạn chế Chỉ tích hợp được với DV, OV. Tên miền được hiển thị dưới dạng: *.yourdomain
Đối tượng Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu bảo mật lớn bằng SSL cho các tên miền cấp dưới của cùng 1 tên miền

Hồ sơ bao gồm

 • Là hồ sơ của loại chứng thư chính: DV hoặc OV.
SANS
Mục đích Khi muốn bổ sung bảo mật và xác thực bằng SSL cho mỗi tên miền/ tên miền cấp dưới
Lợi ích Có tính bảo mật cao hơn Wildcard, Đáp ứng chính xác yêu cầu an toàn đối với máy chủ và làm giảm tổng chi phí triển khai
Hạn chế Thông tin chi tiết của chứng thư không được hiển thị mà chỉ hiển thị tên miền sử dụng chứng thư chính (DV/ OV/ EV)
Đối tượng Các doanh nghiệp muốn được bảo mật, xác thực cho nhiều dịch vụ, như: internet banking, thanh toán trực tuyến

Hồ sơ bao gồm

 • Là hồ sơ của loại chứng thư chính: DV hoặc OV.
0 star / 0 vote