Private Cloud


Private Cloud 2018-06-01 09:19:08

Mục đích

Nhằm cải thiện mức độ đa dạng dịch vụ, VinaHost cung cấp dịch vụ cloud server cụ thể là mô hình private cloud, backup miễn phí và cung cấp IPv6 miễn phí cho khách hàng.

Tổng quan về Private Cloud

Theo viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Mỹ (NIST – National Institute of Standards & Technology), private cloud (đám mây riêng) được định nghĩa là mô hình điện toán đám mây mà trong đó hạ tầng đám mây được sở hữu bởi một tổ chức và phục vụ cho những người dùng thuộc tổ chức đó. Private cloud có thể được vận hành bởi một bên thứ ba và hạ tầng đám mây có thể được đặt bên trong hoặc bên ngoài của tổ chức sở hữu Private Cloud (tại bên thứ ba kiêm vận hành hoặc thậm chí là một bên thứ tư). 

Bằng việc sử dụng private cloud thay cho server vật lý truyền thống, các doanh nghiệp có thể tối ưu được hạ tầng phần phần cứng/mạng, nâng cao hiệu quả sử dụng phần cứng, thuận tiện hơn trong việc quản lý, cấp phát và thu hồi tài nguyên. Từ đó, giảm thời gian sản xuất, kinh doanh cũng như đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường.

Nếu Quý khách đang tìm kiếm giải pháp xây dựng private cloud và cần tư vấn về các dịch vụ liên quan, vui lòng liên hệ [email protected] để được hỗ trợ.

4.75 star / 3 vote