Sectigo SSL 2020-09-11 10:09:08

SECTIGO ESSENTIAL SSL

SECTIGO ESSENTIAL WILDCARD SSL

SECTIGO POSITIVESSL

SECTIGO POSITIVESSL WILDCARD

SECTIGO SSL CERTIFICATE

350,000

VNĐ/NĂM

2,600,000

VNĐ/NĂM

200,000

VNĐ/NĂM

2,500,000

VNĐ/NĂM

1,800,000

VNĐ/NĂM

Thích hợp

Website nhỏ

Thích hợp

Website nhỏ

Thích hợp

Website không bán hàng trực tuyến

Thích hợp

Website không bán hàng

Thích hợp

Website bán hàng vừa và nhỏ, doanh nghiệp

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực tên miền, không cần thủ tục giấy tờ

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

7 ngày

Số domain được bảo mật

1

Số domain được bảo mật

không giới hạn tên miền con

Số domain được bảo mật

1

Số domain được bảo mật

không giới hạn tên miền con

Số domain được bảo mật

1

Thời gian đăng ký tối đa

1 năm

Thời gian đăng ký tối đa

1 năm

Thời gian đăng ký tối đa

1 năm

Thời gian đăng ký tối đa

1 năm

Thời gian đăng ký tối đa

1 năm

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Số server được chứng thực

không giới hạn

Số server được chứng thực

không giới hạn

Số server được chứng thực

không giới hạn

Số server được chứng thực

không giới hạn

Số server được chứng thực

không giới hạn

Hỗ trợ tích hợp

-

Hỗ trợ tích hợp

-

Hỗ trợ tích hợp

-

Hỗ trợ tích hợp

Wildcard

Hỗ trợ tích hợp

-

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$250,000

ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA

LƯU Ý:

 • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
 • Các tính năng được mặc định cung cấp: 
- Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ.
- Hỗ trợ cài đặt và kiểm tra miễn phí.
- Hỗ trợ mọi trình duyệt.
- Hỗ trợ thiết bị di động.

SECTIGO INSTANTSSL

SECTIGO INSTANTSSL PREMIUM 

SECTIGO PREMIUM WILDCARD SSL

SECTIGO INSTANTSSL PRO

1,000,000

VNĐ/NĂM

1,700,000

VNĐ/NĂM

4,500,000

VNĐ/NĂM

1,400,000

VNĐ/NĂM

Thích hợp

Website thương mại điện tử

Thích hợp

Website thương mại điện tử

Thích hợp

Website thương mại điện tử

Thích hợp

Website thương mại điện tử

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin doanh nghiệp

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin doanh nghiệp

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin doanh nghiệp

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin doanh nghiệp

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Thời gian cấp chứng chỉ

2 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

2 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

2 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

2 ngày

Số domain được bảo mật

1

Số domain được bảo mật

1

Số domain được bảo mật

không giới hạn tên miền con

Số domain được bảo mật

1

Thời gian đăng ký tối đa

1 năm

Thời gian đăng ký tối đa

1 năm

Thời gian đăng ký tối đa

1 năm

Thời gian đăng ký tối đa

1 năm

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Số server được chứng thực

không giới hạn

Số server được chứng thực

không giới hạn

Số server được chứng thực

không giới hạn

Số server được chứng thực

không giới hạn

Hỗ trợ tích hợp

-

Hỗ trợ tích hợp

-

Hỗ trợ tích hợp

-

Hỗ trợ tích hợp

Wildcard

Chính sách bảo hiểm

$50,000

Chính sách bảo hiểm

$250,000

Chính sách bảo hiểm

$250,000

Chính sách bảo hiểm

$100,000

ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA
 

LƯU Ý:

 • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
 • Các tính năng được mặc định cung cấp: 
- Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ.
- Hỗ trợ cài đặt và kiểm tra miễn phí.
- Hỗ trợ mọi trình duyệt.
- Hỗ trợ thiết bị di động.

SECTIGO EV SSL

SECTIGO MULTI-DOMAIN EV SSL

3,600,000

VNĐ/NĂM

7,000,000

VNĐ/NĂM

Thích hợp

Ngân hàng & sàn giao dịch trực tuyến

Thích hợp

Ngân hàng & sàn giao dịch trực tuyến

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin doanh nghiệp

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin doanh nghiệp

Hiển thị ổ khóa 

Hiển thị ổ khóa 

Thời gian cấp chứng chỉ

7 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Số domain được bảo mật

1

Số domain được bảo mật

3 tên miền(chính hoặc con)

Thời gian đăng ký tối đa

1 năm

Thời gian đăng ký tối đa

1 năm

Dấu hiệu bảo mật trên website

Dấu hiệu bảo mật trên website

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

256 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Độ dài khóa

2048 bits

Số server được chứng thực

không giới hạn

Số server được chứng thực

không giới hạn

Hỗ trợ tích hợp

-

Hỗ trợ tích hợp

-

Chính sách bảo hiểm

$250,000

Chính sách bảo hiểm

$250,000

ĐẶT MUA ĐẶT MUA

LƯU Ý:

 • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
 • Các tính năng được mặc định cung cấp: 
- Không hạn chế gia hạn, cấp phát lại và thay thế chứng chỉ.
- Hỗ trợ cài đặt và kiểm tra miễn phí.
- Hỗ trợ mọi trình duyệt.
- Hỗ trợ thiết bị di động.
THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ
ESSENTIAL VÀ ESSENTIAL WILDCARD
Mục đích Xác thực tên miền và bảo vệ băng thông
Lợi ích Chi phí thấp - Xác thực nhanh
Hạn chế Không hiển thị tên doanh nghiệp tại cả trình duyệt và thuộc tính chứng chỉ
Đối tượng Các doanh nghiệp không đòi hỏi tính xác thực website cao để dùng cho các dịch vụ login và ứng dụng nội bộ

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS).
 • Đối với các doanh nghiệp có tên miền đăng ký liên quan đến tài chính, kế toán hoặc có yếu tố nhạy cảm, cần bổ sung thêm Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ bao gồm:

PREMIUM WILDCARD, INSTANT, EV VÀ EV SGC
Mục đích Xác thực tên miền, tên tổ chức và bảo vệ băng thông
Lợi ích Tên doanh nghiệp được hiển thị trong thuộc tính của chứng chỉ
Hạn chế Chi phí cao hơn SSL thông thường và cần xác thực thông tin doanh nghiệp/tổ chức
Đối tượng Các doanh nghiệp muốn được xác thực, nhận diện website, tăng độ tin cậy với người truy nhập
 • Giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp/ tổ chức được thành lập theo giấy phép bắt buộc cần bổ sung thêm giấy phép này và 1 nguồn tham chiếu trực tuyến.
 • Thông tin về chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS).
 • Thông tin doanh nghiệp tại một nguồn tham chiếu phổ biến.
 • Bản Đăng ký sử dụng chứng thư (Digital Certificate Application Form) đã được ký, đóng dấu.
 • Bản sao bảng kê khai tình hình ngân hàng của công ty gần đây (bạn có thể bôi đen số tài khoản).
3.5 star / 3 vote