Hotline

1900 6046

351/31 No Trang Long, Binh Thanh, HCM

Hỗ trợ trực tuyến
(live chat)

CHAT NOW
 • Kinh doanh
  Sales

  1900 6046
  Ext: 1

 • CSKH
  Customer

  1900 6046
  Ext: 2

 • Kỹ thuật
  Technical

  1900 6046
  Ext: 3

 • Kế toán
  Billing

  1900 6046
  Ext: 4

SSD VPS

高质量虚主机服务包-支持虚化工艺 OpenVZ 和 KVM

SSD1

SSD2

SSD3

SSD4

FlexSSD

210,000

盾/月

360,000

盾/月

680,000

盾/月

1,100,000

盾/月

100 VNĐ

盾/月
数据传动流量
不限制
数据传动流量
不限制
数据传动流量
不限制
数据传动流量
不限制
数据传动流量
不限制
IP 地址
1
IP 地址
1
IP 地址
1
IP 地址
1
IP 地址
1
技术支持
24/7
技术支持
24/7
技术支持
24/7
技术支持
24/7
技术支持
24/7
vCPU
1
vCPU
1
vCPU
2
vCPU
2
vCPU
100k VNĐ/vCPU
RAM
512MB RAM
RAM
1024MB RAM
RAM
2048MB RAM
RAM
4096MB RAM
RAM
200 VNĐ/MB
SSD
20GB Space
SSD
40GB Space
SSD
60GB Space
SSD
90GB Space
SSD
2,500 VNĐ/GB
最少支付
3 个月
最少支付
3 个月
最少支付
1 个月
最少支付
1 个月
最少支付
1 个月
订购 订购 订购 订购 订购

备注

 • 只用于STANDARD VPS服务包.

补充服务 价格
升级
Extra CPU 100,000 VNĐ/Core/月
服务
防止攻击 DDOS 500,000 VNĐ/月
有限定地管理虚主机服务 100,000 VNĐ/月
虚主机管理全包服务 1,000,000 VNĐ/月
版权
cPanel OpenVZ VPS License 200,000 VNĐ/月
cPanel KVM VPS License 200,000 VNĐ/月
DirectAdmin VPS License 200,000 VNĐ/月
DirectAdmin Lifetime License 2,500,000 VNĐ/次

备注

 • 上述费用未含10%增值税.
 • 当订购升级选择服务和补充服务之前客户请直接联系营业部或订购/登录服务包管理界面