Minh Trang Trần

Mình là Minh Trang, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Luật TP.HCM và Trang có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Trong quá trình làm việc, Trang có kinh nghiệm sáng tạo nội dung trong nhiều lĩnh vực như hosting, domain, vps, cloud, email,…

Đối tác đồng hành