Nguyệt Linh

Xin chào mình là Nguyệt Linh, có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực content bao gồm: copywriting, xây dựng content pillar, lên idea nội dung hình ảnh + nội dung các campain

Đối tác đồng hành