CTR là gì? | CTR bao nhiêu là tốt & MẸO tăng CTR hiệu quả 2024

CTR là gì? CTR (Click-through Rate) là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực marketing và quảng cáo trực tuyến. Tỷ lệ CTR đo lường sự thành công của một chiến dịch quảng cáo hoặc một liên kết trên trang web. Tăng CTR tự nhiên là mục tiêu quan trọng để cải thiện vị trí trên các công cụ tìm kiếm và tối ưu hóa hiệu suất tiếp thị trực tuyến của bạn. Bài viết dưới đây Vinahost sẽ giúp bạn hiểu rõ những khía cạnh của CTR và cách tối ưu chỉ số này một cách hiệu quả.

 

CTR là gì
CTR là gì? Tầm quan trọng của CTR với chiến dịch quảng cáo

1. CTR là gì ? 

Nếu bạn là Marketer hoặc đang thực hiện các công việc liên quan đến Marketing, không ai còn xa lạ với cụm từ CTR là gì? CTR là viết tắt của Click Through Rate, là một chỉ số quan trọng trong marketing và quảng cáo trực tuyến. Nó đo lường tỷ lệ giữa số lần người xem thấy quảng cáo hoặc liên kết và số lần họ thực sự nhấp vào nó. Công thức tính CTR là số lần nhấp vào quảng cáo chia cho số lần quảng cáo được hiển thị, và kết quả được tính dưới dạng phần trăm.

Ví dụ, nếu quảng cáo của bạn được hiển thị 100 lần và có 5 lần người xem nhấp vào nó, CTR của bạn là 5%. CTR là một chỉ số quan trọng vì nó giúp đánh giá hiệu suất của quảng cáo và từ khóa. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xếp hạng quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến.

CTR hiệu quả cho thấy người xem thấy quảng cáo hoặc liên kết hữu ích và liên quan. Điều này có thể giúp tăng khả năng người xem nhấp vào quảng cáo và tương tác với nó. CTR cũng được sử dụng để đánh giá hiệu suất của từ khóa và quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến. Bạn có thể sử dụng CTR để đánh giá và cải thiện hiệu suất của chiến dịch tiếp thị của mình.

CTR là gì
CTR  là gì? 

2. Công thức tính CTR trong SEO, Adwords:

Công thức tính CTR là: Số lần nhấp quảng cáo chia cho số lần quảng cáo hiển thị: Nhấp chuột ÷ Lần hiển thị = CTR. Ví dụ: Nếu bạn có 10 lần nhấp chuột và 1000 lần hiển thị, thì CTR của bạn sẽ là 1%.

Mỗi mẫu quảng cáo và từ khóa có tỷ lệ CTR riêng mà bạn có thể thấy trong tài khoản của bạn. Các chỉ số CTR cao thường cho thấy rằng người dùng thấy quảng cáo của bạn hữu ích và liên quan đến nhu cầu của họ. CTR cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất chiến dịch quảng cáo và xem từ khóa nào hiệu quả, từ khóa nào cần được cải thiện.

CTR càng cao, điều này cho thấy người dùng thấy quảng cáo của bạn hữu ích và liên quan đến nhu cầu của họ. Nó cũng ảnh hưởng đến CTR dự kiến của từ khóa (một phần của thang điểm 1-10 điểm chất lượng), ảnh hưởng đến chi phí và vị trí của chiến dịch quảng cáo của bạn. Điều quan trọng là CTR tốt liên quan đến nội dung bạn quảng cáo và nền tảng mạng nào bạn sử dụng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng CTR để đánh giá hiệu suất các chiến dịch quảng cáo và từ khóa. Những chiến dịch quảng cáo và từ khóa có liên quan đến nhau và phù hợp với doanh nghiệp của bạn sẽ có cơ hội cao hơn để thu hút người dùng nhấp vào quảng cáo khi họ tìm kiếm theo từ khóa của bạn.

Xem thêm: SEM là gì? | Ưu & Nhược điểm Search Engine Marketing

3. Các dạng CTR và công thức tính của từng CTR

3.1. CTR của quảng cáo

CTR (Click-Through Rate) cho quảng cáo tiêu chuẩn được tính bằng cách chia số lần nhấp vào quảng cáo cho số lần quảng cáo đó được hiển thị riêng lẻ. Công thức tính CTR cho quảng cáo tiêu chuẩn là:

CTR = (Số lần nhấp vào quảng cáo / Số lần quảng cáo hiển thị riêng lẻ)​

Công thức: Số lần nhấp vào quảng cáo chia cho số lần quảng cáo được hiển thị.
Ý nghĩa: Đo lường tỷ lệ lượt nhấp trên quảng cáo trực tuyến, thường được sử dụng trong chiến dịch PPC (Pay-Per-Click).

CTR là một chỉ số quan trọng trong quảng cáo trực tuyến, nó cho biết tỷ lệ người xem quảng cáo mà thực sự nhấp vào đó để tìm hiểu thêm hoặc mua sản phẩm/dịch vụ. Chỉ số CTR cao thường là mục tiêu của các chiến dịch quảng cáo, vì nó thể hiện tính hiệu quả và hấp dẫn của quảng cáo đối với khách hàng tiềm năng.

3.2. CTR của trang

CTR của trang (Page CTR) là một chỉ số thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của trang web hoặc một trang cụ thể trên trang web đối với các mục tiêu như quảng cáo hoặc tiếp thị trực tuyến. Đây là cách tính CTR của trang:

CTR = (Số lần nhấp vào liên kết hoặc quảng cáo trên trang / Số lần mà trang đã được xem hoặc tải)*100%

Page CTR thường được sử dụng trong bối cảnh quảng cáo trực tuyến để đo lường hiệu suất của trang web trong việc thu hút và chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Nếu Page CTR cao, có nghĩa là trang web này có khả năng thu hút nhiều lượt truy cập và chuyển đổi chúng thành hành động mong muốn, chẳng hạn như đăng ký dịch vụ hoặc mua sản phẩm.

Chỉ số Page CTR có thể được cải thiện thông qua việc tối ưu hóa nội dung trang, cải thiện thiết kế, và tăng tính liên quan của nội dung đối với mục tiêu của trang web.

3.3. CTR truy vấn

Đây là một chỉ số quan trọng trong quảng cáo trực tuyến và tìm kiếm trả tiền, đo lường tỷ lệ nhấp chuột từ số lần truy vấn.

Nói cách khác, CTR truy vấn cho bạn biết bao nhiêu người đã nhấp vào quảng cáo của bạn dựa trên số lần mà quảng cáo đó đã được hiển thị trong kết quả tìm kiếm hoặc trong một trang web.

Trong ví dụ của bạn, nếu bạn có 20 lần nhấp chuột từ 1000 truy vấn, CTR truy vấn sẽ là 2%. Chỉ số này thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng tìm kiếm như Google Ads.

Công thức tính CTR truy vấn (Query CTR) là:

CTR truy vấn = (Số lần nhấp chuột trên quảng cáo) / (Số lần truy vấn được báo cáo) * 100%

3.4. CTR yêu cầu quảng cáo

CTR yêu cầu quảng cáo là tỷ lệ giữa số lần nhấp vào quảng cáo và số lần quảng cáo hiển thị (yêu cầu quảng cáo). Nó cho biết bao nhiêu lần một quảng cáo được nhấp chuột trên mỗi lần nó xuất hiện trên trang web hoặc trong chiến dịch quảng cáo.

Công thức tính CTR yêu cầu quảng cáo: CTR = (Số lần nhấp chuột trên quảng cáo) / (Số lần quảng cáo được hiển thị)

Ví dụ: Nếu quảng cáo của bạn được hiển thị 1.000 lần và nhận được 50 lần nhấp chuột, thì CTR yêu cầu quảng cáo của bạn là (50 / 1.000) * 100% = 5%.
CTR là một chỉ số quan trọng trong quảng cáo trực tuyến để đánh giá hiệu suất của chiến dịch quảng cáo và đảm bảo rằng nó đang thu hút sự chú ý của khách hàng mục tiêu.

Xem thêm:  Remarketing là gì? | So sánh sự khác biệt giữa Remarketing & Retargeting

CTR là gì
Các dạng CTR

4. Hướng dẫn cách tăng chỉ số CTR hiệu quả

Để tăng chỉ số CTR (Click-Through Rate) hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo hoặc nội dung trực tuyến của bạn, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau đây:

4.1. Cách tăng chỉ số CTR trong SEO 

Để xác định bài viết nào có tỷ lệ CTR thấp nhất, bạn có thể sử dụng dữ liệu từ Google Search Console, nơi bạn có thể tìm thấy thông tin về lần nhấp chuột, số lần hiển thị, tỷ lệ CTR và vị trí của từ khóa hoặc trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm. Hãy tập trung vào các từ khóa hoặc trang có tỷ lệ CTR dưới 20%, bỏ qua những từ khóa hoặc trang có tỷ lệ nhấp trên 20%.

Để tăng chỉ số Click-Through Rate (CTR) trong SEO, bạn có thể áp dụng các chiến lược và thực hành sau đây:

 • Tối ưu hóa Thẻ Tiêu Đề và Mô Tả (Title Tags và Meta Descriptions):

+ Viết thẻ tiêu đề và mô tả hấp dẫn, chứa từ khóa mục tiêu và cung cấp giá trị cho người dùng.

+Sử dụng từ ngữ thúc đẩy sự tò mò như “Miễn phí,” “Hướng dẫn,” “Tận hưởng,”…

 • Phân loại Phân đoạn: Tạo nhiều phiên bản thẻ tiêu đề và mô tả cho cùng một trang web, tùy chỉnh chúng cho từng đối tượng mục tiêu hoặc từng chiến dịch quảng cáo. Điều này giúp bạn cung cấp nội dung phù hợp hơn cho mọi người dùng.
 • Tạo URL thân thiện: URL ngắn gọn và mô tả rõ ràng giúp người dùng dễ dàng hiểu nội dung của trang web và tăng khả năng nhấp vào.
 • Thêm Mô Tả Schema Markup: Sử dụng markup schema để hiển thị thông tin bổ sung về trang web trong kết quả tìm kiếm, ví dụ: hình ảnh, điểm số đánh giá, giá sản phẩm.
 • Tạo Tiêu Đề Bài Viết Hấp Dẫn: Trong trường hợp bài viết blog hoặc nội dung trang, hãy viết tiêu đề hấp dẫn và phù hợp với nội dung để người dùng muốn biết thêm.
 • Phân phối Rich Snippets: Rich snippets là các đoạn mã HTML đặc biệt giúp hiển thị thông tin đáng chú ý trong kết quả tìm kiếm. Thu hút sự chú ý của người dùng bằng cách dùng chúng.
 • Điều Hướng Nội Dung Liên Quan: Tạo liên kết nội bộ đến các trang web khác trong nội dung của bạn để khuyến khích người dùng tiếp tục duyệt trang web của bạn.
 • Tạo Tiêu Đề và Mô Tả Tùy Chỉnh cho Mạng Xã Hội: Khi chia sẻ nội dung trên mạng xã hội, tạo tiêu đề và mô tả riêng để cung cấp thông tin hấp dẫn và tạo ấn tượng cho người dùng.
 • Đánh giá và Theo Dõi CTR: Sử dụng Google Search Console và các công cụ phân tích để theo dõi hiệu suất CTR của bạn. Điều này giúp bạn xác định các trang hoặc từ khóa có CTR thấp và thực hiện điều chỉnh cụ thể.
 • Kiểm tra và Tối ưu hoá Liên kết Trong Kết Quả Tìm Kiếm: Đảm bảo rằng các liên kết trong kết quả tìm kiếm hoạt động đúng cách và đưa người dùng đến trang đích dễ dàng.

Tăng chỉ số CTR không chỉ cải thiện hiệu suất trang web của bạn mà còn giúp cải thiện vị trí trên các công cụ tìm kiếm và tạo trải nghiệm tích cực hơn cho người dùng. Nên nhớ rằng, việc tối ưu hóa tỷ lệ CTR là một quá trình liên tục, và bạn cần kiên nhẫn để thử nghiệm và cải thiện hiệu suất của mình.

Xem thêm: Internet Marketing là gì? | Tổng hợp về Internet Marketing

CTR là gì
Ý nghĩa của CTR

 

4.2. Cách tăng chỉ số CTR trong Adwords

Có một số chiến lược bạn có thể thực hiện để tăng tỷ lệ CTR trong chiến dịch quảng cáo của mình:

 • Sử dụng Nút Khẩn Cấp: Đưa ra ưu đãi hoặc giảm giá có giới hạn thời gian để khẩn cấp hóa quảng cáo của bạn. Thông báo chính xác thời hạn kết thúc để tạo áp lực cho người xem.
 • Tận Dụng Tính Năng Của Nền Tảng Quảng Cáo: Sử dụng tất cả các tính năng có sẵn trên nền tảng quảng cáo của bạn. Đối với Facebook, thử nghiệm các nút CTR khác nhau và định dạng quảng cáo. Đối với Google AdWords, sử dụng các tiện ích mở rộng quảng cáo khác nhau để tăng tính hấp dẫn.
 • Tạo Ưu Đãi Khó Cưỡng: Cung cấp một ưu đãi không thể bỏ lỡ, như sản phẩm miễn phí, giảm giá lớn, hoặc quà tặng kèm. Sự hấp dẫn của ưu đãi sẽ thúc đẩy người xem nhấp chuột để không bỏ lỡ cơ hội.
 • Sử Dụng Tiện Ích Mở Rộng Quảng Cáo: Đối với Google AdWords, sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo để cung cấp thông tin bổ sung như số điện thoại, đánh giá từ người mua, và địa chỉ vị trí. Điều này có thể tạo thêm giá trị cho quảng cáo của bạn.

Bằng việc thực hiện những chiến lược này, bạn có thể tối ưu hóa tỷ lệ CTR và làm cho quảng cáo của mình trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng tiềm năng.

4.3. Cách tăng chỉ số CTR trong Facebook

Để tối ưu hóa tỷ lệ Click-Through Rate (CTR) trong Facebook của bạn, bạn cần tập trung vào một số yếu tố quan trọng sau:

 • Xác định Đối tượng Mục tiêu: Hãy xác định rõ đối tượng mục tiêu của bạn. Tập trung vào khách hàng tiềm năng để tối ưu hóa số lượt click và tỷ lệ chuyển đổi. Nếu bạn mở rộng đối tượng quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến khả năng kích thích mua sản phẩm.
 • Nội dung Sáng tạo và Phù hợp: Tạo nội dung quảng cáo sáng tạo và phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của bạn. Sử dụng tiêu đề hấp dẫn, từ ngữ thu hút để giữ chân người đọc. Kết hợp các ưu đãi, khuyến mãi và thông điệp phù hợp để tạo sự liên kết giữa nội dung và sản phẩm.
 • Thời gian và Tần suất Đăng bài: Thời gian và tần suất đăng bài có ảnh hưởng đến CTR. Tìm hiểu thời điểm nhiều người trực tuyến nhất trên Facebook và đăng bài vào thời gian đó. Thường thì thứ 6 và giờ vàng từ 20h – 20h30 là thời điểm tốt nhất.
 • Thử nghiệm các Mẫu quảng cáo khác nhau: Đừng chỉ chạy một mẫu quảng cáo mà hãy thử nghiệm nhiều mẫu khác nhau. Sử dụng chức năng testing của Facebook Ads để kiểm tra hiệu quả của từng mẫu. Thử nghiệm ít nhất 2 lần để xác định mẫu nào hoạt động tốt nhất và điều chỉnh mẫu quảng cáo cuối cùng dựa trên kết quả.

Tóm lại, tối ưu hóa CTR đòi hỏi sự tập trung vào đối tượng, nội dung, thời gian đăng bài và thử nghiệm liên tục để cải thiện hiệu suất quảng cáo của bạn trên Facebook.

CTR là gì
Tăng chỉ số CTR giúp cải thiện hiệu suất của trang web

5. Tầm quan trọng của CTR đối với website

Tỷ lệ Click-Through Rate (CTR) là một yếu tố quan trọng đối với nhiều loại trang web và chiến dịch quảng cáo. Dưới đây là tóm tắt về tầm quan trọng của CTR:

 • Tối Ưu Hóa Trang Web: Để tăng CTR, bạn cần tối ưu hóa trang web của mình. Điều này bao gồm việc đặt các thẻ tiêu đề (title tags) và mô tả (meta descriptions) hấp dẫn để kích thích sự tò mò của người dùng. Khi thứ hạng từ khóa của bạn tăng lên, nó thường dẫn đến sự tăng CTR.
 • Tạo Sự Tin Tưởng: CTR cao chứng tỏ trang web của bạn được người dùng coi là đáng tin cậy và hấp dẫn. Điều này có thể giúp bạn thu hút nhiều người hơn đến trang web và cải thiện vị trí của bạn trên các công cụ tìm kiếm.
 • Ưu Đãi Tỷ Lệ Click Chuột Cao: Google và các nền tảng quảng cáo trả ưu đãi cho các quảng cáo có CTR cao hơn. Điều này có nghĩa là bạn có thể tiết kiệm tiền và đạt được hiệu suất tốt hơn trong quảng cáo trực tuyến nếu bạn có tỷ lệ CTR cao.
 • Phân Tích Xu Hướng Người Dùng: CTR cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng tìm kiếm và sự quan tâm của người dùng đối với nội dung của bạn. Điều này giúp bạn xây dựng chiến lược SEO và nội dung phù hợp với nhu cầu của đối tượng mục tiêu.

Tóm lại, CTR không chỉ là một số liệu thống kê, mà còn là một yếu tố quyết định về sự thành công của trang web và chiến dịch quảng cáo trực tuyến. Nó ảnh hưởng đến vị trí, chi phí quảng cáo, và cảm nhận của người dùng đối với trang web của bạn.

Xem thêm: Digital Marketing Là Gì? | Lộ trình & Công Việc Của Digital Marketing

CTR là gì
Tầm quan trọng của CTR đối với website

6. 17+ ý tưởng tuyệt vời giúp bạn tăng CTR một cách tự nhiên

 • Viết nội dung meta description hiệu quả: thẻ Meta Description là một phần quan trọng trong SEO. Nó hiển thị trong kết quả tìm kiếm và có thể tạo ấn tượng đầu tiên cho người dùng. Để viết một Meta Description hiệu quả, hãy cung cấp thông tin hấp dẫn và sử dụng từ khóa mục tiêu một cách tự nhiên. Điều này giúp tăng tỷ lệ nhấp chuột (CTR) và thu hút người dùng đến trang web của bạn.
 • Áp dụng dữ liệu có cấu trúc: Sử dụng “dữ liệu có cấu trúc” (Schema Markup) để tạo nội dung tương tác và phong phú.
 • Thêm hình ảnh cho bài viết: Thêm hình ảnh vào các bài viết là một cách hiệu quả để tăng tỷ lệ CTR. Hình ảnh có khả năng thể hiện thông tin một cách trực quan và thu hút người xem. Theo nghiên cứu, việc sử dụng hình ảnh có thể tăng tỷ lệ CTR lên đến 42% trong email marketing và thúc đẩy tương tác trên các mạng xã hội. Hơn 90% các marketer đã thực hiện việc sử dụng nội dung hình ảnh trong các bài viết của họ. Hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc trình bày thông tin một cách hấp dẫn. Đảm bảo rằng bạn sử dụng hình ảnh gốc và liên quan đến nội dung của bạn để tối ưu hóa khả năng tương tác của người xem.
 • Sử dụng URL mô tả: là một cách tăng CTR khác. Đảm bảo URL của trang web chứa từ khóa dài để thu hút người truy cập và củng cố hiện diện của từ khóa trên kết quả tìm kiếm. Hãy cấu trúc và phân loại URL một cách chính xác để cải thiện sự xuất hiện của từ khóa và dễ dàng tìm kiếm cho khách hàng. Nếu bạn sử dụng WordPress, bạn có thể điều chỉnh cấu trúc URL trong phần “Cài đặt – Permalinks”.
 • Định dạng tiêu đề đơn giản: Tiêu đề là yếu tố quan trọng nhất mà công cụ tìm kiếm nhận biết trang web của bạn. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của trang trên kết quả tìm kiếm. Bạn có thể quyết định có đưa tên thương hiệu vào tiêu đề hay không, nhưng điều này không ảnh hưởng đáng kể đến thuật toán tìm kiếm của Google. Nếu bạn sử dụng Yoast cho WordPress, bạn có thể dễ dàng thêm hoặc loại bỏ tên thương hiệu khỏi tiêu đề của mình.
 • Tối ưu hóa nội dung cho vị trí địa phương: Với sự gia tăng của tìm kiếm trên di động và sự quan tâm ngày càng tăng đối với trải nghiệm di động, hiển thị kết quả tìm kiếm dựa trên vị trí đã trở nên quan trọng. Để tăng CTR, sử dụng từ khóa địa phương và cập nhật thông tin liên quan đến vị trí, chẳng hạn như địa chỉ và giờ làm việc của bạn. Khi người dùng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ trong khu vực của bạn, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị thông tin vị trí của bạn, giúp họ tìm bạn dễ dàng hơn và tăng khả năng họ nhấp vào trang web của bạn.
 • Kiểm tra lại các tiêu đề bài viết thông qua Social Media: Thử nghiệm tiêu đề là một cách tốt để xác định tiêu đề nào hoạt động tốt nhất. Bạn có thể sử dụng mạng xã hội để thử nghiệm các tiêu đề. Chọn một tiêu đề và đăng nó trên trang web của bạn, sau đó theo dõi số lượt nhấp chuột, bình luận và lượt thích mà tiêu đề đó nhận được. So sánh kết quả để xác định tiêu đề nào phù hợp và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để thử nghiệm này hiệu quả, bạn cần có một lượng lớn người theo dõi trên các trang mạng xã hội của bạn.

Xem thêm: Content Pillar là gì? Lợi ích & 6 bước triển khai Content Pillar

6.1. Xác định nội dung bài viết nào có CTR thấp nhất

Hãy xác định các trang có chỉ số CTR cao nhất và thấp nhất để cải thiện hiệu suất trang web của bạn:

 • Sử dụng công cụ như Google Analytics, Semrush, Ahrefs để xem báo cáo về hiệu suất trang web của bạn. Chú ý đến các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, CTR, bounce rate và các thông tin khác.
 • Tìm hiểu những truy vấn từ công cụ tìm kiếm dẫn đến trang của bạn. Sử dụng Google Analytics và điều hướng đến Acquisition -> Search Console -> Queries.
 • Kiểm tra các landing page trên trang web của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thông qua các menu trong Google Analytics. Báo cáo này sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, bounce rate, phiên truy cập, chuyển đổi và dữ liệu khác.
 • Tập trung vào các trang có CTR thấp. Thử nghiệm A/B testing với tiêu đề và Meta Description trên các trang này để cải thiện hiệu suất.

Chú ý đến những trang có CTR thấp có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất tổng thể của trang web và tăng lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm.

6.2. Tránh đặt tiêu đề tập trung vào từ khóa

Việc tối ưu tiêu đề cho SEO không chỉ đơn thuần việc đặt từ khóa lên đầu, mà còn đòi hỏi sự sáng tạo và cân nhắc để làm cho tiêu đề hấp dẫn và thú vị đối với người đọc. Điều này cực kỳ quan trọng vì tiêu đề là yếu tố quyết định xem một người đọc có click vào bài viết của bạn hay không.

Dưới đây là một số cách bạn có thể tối ưu tiêu đề một cách hiệu quả:

 • Sử dụng từ khóa một cách tự nhiên: Hãy đảm bảo rằng từ khóa của bạn hòa trộn một cách tự nhiên trong tiêu đề, không làm cho nó trở nên kỳ quái hoặc khó hiểu.
 • Tạo tiêu đề độc đáo và thú vị: Hãy tạo tiêu đề mà làm cho người đọc tò mò và muốn biết thêm. Cố gắng đưa ra lời hứa về sự giá trị mà bài viết của bạn mang lại.
 • Sử dụng số liệu, thống kê: Tiêu đề có chứa số liệu thường thu hút sự chú ý. Ví dụ: “32 cách hiệu quả để tăng traffic cho website.”
 • Sử dụng câu hỏi: Đặt một câu hỏi mà người đọc có thể đồng cảm hoặc muốn tìm hiểu câu trả lời.
 • Tập trung vào giải quyết vấn đề của người đọc: Đặt một tiêu đề mà nêu rõ là bài viết của bạn sẽ giúp người đọc giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc cung cấp giá trị cho họ.
 • Kiểm tra và tối ưu hóa: Hãy kiểm tra hiệu suất của tiêu đề bằng cách sử dụng các công cụ phân tích A/B testing hoặc theo dõi dữ liệu truy cập để xem tiêu đề nào hoạt động tốt nhất.

Nhớ rằng việc tối ưu hóa tiêu đề không chỉ về việc thu hút người đọc mà còn về việc đảm bảo rằng nội dung của bạn thực sự cung cấp giá trị cho họ sau khi họ đã click vào bài viết.

Xem thêm: Từ khóa là gì? | Phân loại & Chọn từ khóa SEO lên [TOP 1]

6.3. Kích thích cảm xúc

Việc sử dụng cảm xúc trong tiêu đề và nội dung quảng cáo có thể là một cách mạnh mẽ để tăng CTR. Cảm xúc có thể kích thích sự tò mò và tương tác của người đọc. Dưới đây là một số ví dụ khác về cách bạn có thể sử dụng cảm xúc trong tiêu đề và nội dung để tăng CTR:

 • Gây lo lắng: Sử dụng tiêu đề để đề cập đến vấn đề hoặc rắc rối mà người đọc có thể đang gặp phải.
 • Kích thích sự tò mò: Đặt câu hỏi mà người đọc muốn biết câu trả lời.
 • Khám phá sự kỳ diệu: Đề cập đến những khám phá, sự kiện hoặc kỳ diệu có thể kích thích sự tò mò.
 • Chia sẻ cảm xúc: Sử dụng tiêu đề để chia sẻ cảm xúc và kích thích đồng cảm từ người đọc.
 • Thể hiện sự ngạc nhiên: Sử dụng tiêu đề để thể hiện sự ngạc nhiên hoặc phát hiện mới.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bạn cần phải sử dụng cảm xúc một cách trung thực và không gây hiểu lầm hoặc clickbait. Việc sử dụng cảm xúc nên đi kèm với nội dung thực sự cung cấp giá trị cho người đọc để đảm bảo tính đáng tin cậy của bạn.

6.4. Viết trên quan điểm cá nhân

Việc thay đổi góc nhìn và tư duy khi viết tiêu đề có thể giúp tạo ra các tiêu đề hấp dẫn hơn. Dưới đây là một số góc nhìn khác nhau bạn có thể thử:

 • Góc độ giải quyết vấn đề: Tư duy về cách tiêu đề của bạn giúp giải quyết vấn đề hoặc khắc phục khó khăn cho người đọc. Điều này thường tạo sự hấp dẫn vì nó hứa hẹn một giá trị thực sự.
 • Góc độ hướng dẫn: Hãy đặt mình vào vị trí của một người hướng dẫn hoặc người hỗ trợ. Tiêu đề của bạn có thể hướng dẫn người đọc cách thực hiện điều gì đó.
 • Góc độ tạo ra sự tò mò: Sử dụng tiêu đề để đặt câu hỏi hoặc tạo ra sự tò mò. Điều này khuyến khích người đọc nhấp chuột để tìm hiểu thêm.
 • Góc độ giúp đỡ: Xem xét làm thế nào tiêu đề của bạn có thể giúp người đọc. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp hướng dẫn, gợi ý, hoặc lời khuyên.
 • Góc độ tạo cảm hứng: Sử dụng tiêu đề để tạo cảm hứng và động viên người đọc. Điều này có thể làm cho họ cảm thấy tích cực và sẵn sàng hành động.

Thay đổi góc nhìn có thể là một cách mạnh mẽ để tạo ra các tiêu đề đa dạng và thu hút sự chú ý của độc giả.

6.5. Sử dụng con số ở tiêu đề

Việc sử dụng con số trong tiêu đề có thể làm tăng sự hấp dẫn của nó đối với người đọc. Có một số lý do giải thích tại sao con số có thể có “ma lực” trong tiêu đề:

 • Tạo ra sự cụ thể: Con số tạo ra sự cụ thể và minh bạch. Người đọc biết rõ họ sẽ nhận được bao nhiêu thông tin hoặc lợi ích cụ thể từ bài viết, điều này làm tăng tính hấp dẫn.
 • Tạo áp lực thời gian: Con số có thể liên quan đến sự cạnh tranh hoặc thời gian. Ví dụ, “5 cách để giảm cân trong vòng 30 ngày” tạo ra áp lực thời gian và khuyến khích người đọc nhấp chuột để biết thêm.
 • Thể hiện giá trị: Con số thường liên quan đến giá trị. Ví dụ, “10 cách tiết kiệm tiền mỗi tháng” ngụ ý rằng bài viết sẽ cung cấp giá trị cụ thể về tiết kiệm tiền.
 • Thu hút sự chú ý: Con số đơn giản là thu hút sự chú ý hơn. Khi người đọc thấy một con số, họ có xu hướng tập trung hơn vào tiêu đề.
 • Tạo dự đoán: Con số có thể tạo ra sự tò mò và kích thích dự đoán. Người đọc có thể tự hỏi “Có gì trong danh sách 5 điều bạn cần biết?”

Tuy nhiên, cần chú ý rằng việc sử dụng con số trong tiêu đề cần phải liên quan chặt chẽ đến nội dung thực sự của bài viết. Tiêu đề hấp dẫn có thể thu hút người đọc ban đầu, nhưng để duy trì sự tham gia và độ tin cậy, nội dung bên trong cũng phải cung cấp giá trị và đáp ứng những gì đã được hứa trong tiêu đề.

6.6. Công thức đã được chứng minh đem lại CTR cao

Việc sử dụng con số , bẫy cảm xúc , loại nội dung , lời hứa , và chủ đề để tạo ra một tiêu đề có khả năng tạo ra sự tò mò và kích thích người đọc nhấp chuột để biết thêm.

Những yếu tố này thường làm tăng CTR bởi vì chúng có các ý nghĩa sau đây:

 • Con số: Tạo sự minh bạch và cụ thể, giúp người đọc biết được họ sẽ nhận được bao nhiêu thông tin hoặc lợi ích.
 • Bẫy cảm xúc: Kích thích tình cảm của người đọc, làm cho họ cảm thấy tò mò và kích thích hơn.
 • Loại nội dung: Hứa hẹn một loạt các mẹo, chi tiết hay hướng dẫn đặc biệt trong nội dung, làm cho người đọc muốn biết thêm.
 • Lời hứa: Hứa hẹn một giá trị cụ thể hoặc lợi ích mà người đọc sẽ nhận được sau khi đọc bài viết.
 • Chủ đề: Định hình chủ đề tổng quan của nội dung, làm cho tiêu đề trở nên rõ ràng và thú vị hơn.

Tóm lại, việc sử dụng những yếu tố này có thể làm tăng khả năng thu hút và CTR của tiêu đề của bạn.

6.7. Thêm những từ ngữ nhấn mạnh vào phần mô tả của bạn

Việc sử dụng các từ và cụm từ nhấn mạnh trong tiêu đề có thể kích thích sự tò mò của người đọc và thúc đẩy họ click vào. Các từ này thường mang tính hấp dẫn và gợi cảm giác rằng có điều quan trọng hoặc thú vị đang được tiết lộ.

Như giáo sư Michael Norton đã chỉ ra, người dùng thường có niềm tin hơn vào thông tin nếu họ cảm thấy nó là “bí mật” hoặc đã được “phân loại.” Điều này tạo ra sự hứng thú và sự tò mò, điều quan trọng để tạo ra tiêu đề hấp dẫn và tối ưu hóa CTR.

Hãy nhớ rằng, mặc dù việc sử dụng các từ ngữ nhấn mạnh có thể tăng CTR, nhưng nội dung phải phù hợp và không gian với thông điệp thực sự của bạn. Sử dụng chúng một cách thông minh và hợp lý để thu hút sự quan tâm của người đọc mà không gây ra sự thất vọng sau khi họ truy cập trang web của bạn.

6.8. Sử dụng URL thân thiện với người dùng

Sử dụng URL mô tả: là một cách tăng CTR khác. Đảm bảo URL của trang web chứa từ khóa dài để thu hút người truy cập và củng cố hiện diện của từ khóa trên kết quả tìm kiếm. Hãy cấu trúc và phân loại URL một cách chính xác để cải thiện sự xuất hiện của từ khóa và dễ dàng tìm kiếm cho khách hàng. Nếu bạn sử dụng WordPress, bạn có thể điều chỉnh cấu trúc URL trong phần “Cài đặt – Permalinks”.

CTR là gì
Làm thế nào để tăng chỉ số CTR tự nhiên?

6.9. Thử nhiều tiêu đề khác nhau

Tiêu đề chính là yếu tố quyết định xem người đọc có bấm vào bài viết của bạn hay không. Một tiêu đề khác biệt và hấp dẫn có thể tạo sự chú ý và kích thích sự tò mò của người đọc. Việc dành thời gian và tư duy để tạo ra một tiêu đề đặc biệt có thể đem lại lợi ích lớn cho chỉ số CTR của bạn.

Nhớ rằng, sự độc đáo và sáng tạo không nhất thiết phải xuất phát từ việc sử dụng từ ngữ phức tạp. Thậm chí, một tiêu đề đơn giản nhưng thú vị có thể làm việc tốt. Quan trọng là tạo ra một tiêu đề thể hiện giá trị của nội dung và thúc đẩy sự tò mò của người đọc.

Hãy thử nghiệm và điều chỉnh tiêu đề của bạn để tìm ra công thức tốt nhất cho đối tượng mục tiêu của bạn. Việc này có thể đòi hỏi một số thời gian và thử nghiệm, nhưng nó sẽ đem lại lợi ích đáng kể cho tỷ lệ CTR và hiệu suất nội dung của bạn.

6.10. Thử tìm các ý tưởng tiêu đề với Google Ads

Công cụ xem trước của Google AdWords có nhiều tính năng hữu ích và có thể thay thế cho Yoast SEO. Từ tháng 9 năm 2016, công cụ xem trước quảng cáo đã được tối ưu hóa cho cả thiết bị di động và máy tính, cho phép bạn xem trước cả tiêu đề và mô tả của quảng cáo. Google AdWords cung cấp các tính năng xem trước và phân tích dữ liệu một cách chi tiết.

Bạn có thể sử dụng công cụ này để kiểm tra cách mỗi ý tưởng quảng cáo khác nhau sẽ hoạt động như thế nào. Bạn nhập tiêu đề, tên website và một đoạn mô tả ngắn, sau đó xem trước chúng. Điều này giúp bạn tạo ra các ý tưởng mới cho nội dung của bạn. Tuy nhiên, cả Google AdWords và Yoast không thể kiểm tra sơ đồ của bạn. Trong trường hợp đó, bạn nên sử dụng công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của Google.

6.11. Test ý tưởng tiêu đề của bạn với những bài post Facebook

Thử nghiệm tiêu đề là một cách tốt để xác định tiêu đề nào hoạt động tốt nhất. Bạn có thể sử dụng mạng xã hội để thử nghiệm các tiêu đề. Chọn một tiêu đề và đăng nó trên trang web của bạn, sau đó theo dõi số lượt nhấp chuột, bình luận và lượt thích mà tiêu đề đó nhận được.

So sánh kết quả để xác định tiêu đề nào phù hợp và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để thử nghiệm này hiệu quả, bạn cần có một lượng lớn người theo dõi trên các trang mạng xã hội của bạn.

6.12. Nghiên cứu thêm các Long-tail keyword

Nghiên cứu Từ Khóa Đuôi Dài (Long-tail Keywords): Từ khóa đuôi dài là một phần quan trọng của chiến lược SEO. Tìm hiểu và tích hợp những từ khóa này vào trang web của bạn có thể giúp tăng lượng truy cập tự nhiên đáng kể. Hãy xem đó như việc chơi xổ số hoặc rút thăm trúng thưởng.

Bạn càng tập trung vào từ khóa đuôi dài, cơ hội đạt được sự chú ý càng cao hơn. Thông qua việc sử dụng từ khóa đuôi dài, bạn có thể tối ưu hóa nội dung của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng tiềm năng và thu hút họ đến trang web của bạn.

Xem thêm: TOP 23 các công cụ nghiên cứu từ khóa [Miễn Phí] tốt nhất

6.13. Xây dựng “dữ liệu có cấu trúc” cho website

Dữ liệu có cấu trúc (Schema Markup) chính là một thành phần quan trọng để làm cho nội dung trang web của bạn trở nên phong phú và tương tác hơn. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của bạn một cách chi tiết và chính xác hơn.

Thông qua Schema Markup, bạn có thể cung cấp cho các công cụ tìm kiếm thông tin cụ thể về các yếu tố trên trang web của bạn, chẳng hạn như sản phẩm, sự kiện, địa điểm kinh doanh, bài viết, đánh giá, và nhiều yếu tố khác. Khi các công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung này, họ có thể hiển thị nó một cách tốt hơn trong kết quả tìm kiếm.

Các hộp thông tin tương tác (Featured Snippets) mà bạn đề cập đến thường là một ví dụ điển hình về cách Schema Markup có thể được sử dụng. Các công cụ tìm kiếm sử dụng dữ liệu có cấu trúc để tạo ra các hộp thông tin này để cung cấp người dùng thông tin quan trọng một cách nhanh chóng và thuận tiện, thường nằm ở đầu trang kết quả tìm kiếm.

Tóm lại, Schema Markup không chỉ giúp nội dung của bạn trở nên dễ hiểu hơn cho các công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện cách nội dung của bạn được hiển thị trong kết quả tìm kiếm, giúp tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và có thể tăng CTR của bạn.

6.14. Thêm hình ảnh giá trị cho các bài viết

Thêm hình ảnh vào các bài viết là một cách hiệu quả để tăng tỷ lệ CTR. Hình ảnh có khả năng thể hiện thông tin một cách trực quan và thu hút người xem. Theo nghiên cứu, việc sử dụng hình ảnh có thể tăng tỷ lệ CTR lên đến 42% trong email marketing và thúc đẩy tương tác trên các mạng xã hội.

Hơn 90% các marketer đã thực hiện việc sử dụng nội dung hình ảnh trong các bài viết của họ. Hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc trình bày thông tin một cách hấp dẫn. Đảm bảo rằng bạn sử dụng hình ảnh gốc và liên quan đến nội dung của bạn để tối ưu hóa khả năng tương tác của người xem.

6.15. Bài viết sử dụng có cấu trúc dạng liệt kê

Các bài đăng có cấu trúc dạng liệt kê có thể tạo ra sự sắp xếp và rõ ràng cho nội dung của bạn, giúp người đọc dễ dàng theo dõi và tìm kiếm thông tin. Điều này có thể làm tăng CTR bằng cách tạo sự thu hút và trình bày thông tin một cách có trật tự. Dưới đây là một số cách để tạo các bài đăng có cấu trúc dạng liệt kê:

 • Sử dụng danh sách chấm điểm: Tạo danh sách các mục hoặc điểm cần thiết với các dấu chấm điểm hoặc số thứ tự. Điều này giúp tạo ra một sự sắp xếp rõ ràng cho thông tin của bạn.
 • Dùng dấu hyphen hoặc dấu gạch ngang: Sử dụng dấu hyphen (-) hoặc dấu gạch ngang (_) để phân tách các mục trong danh sách. Điều này giúp tạo sự tương phản và sắp xếp cho từng mục.
 • Sử dụng số đếm hoặc bullet points: Sử dụng số đếm (1, 2, 3…) hoặc bullet points (•, ◦, -) để đánh dấu từng mục trong danh sách. Điều này giúp rõ ràng và dễ đọc.
 • Chia thành các đoạn văn bản ngắn: Đảm bảo mỗi mục trong danh sách có một đoạn văn bản ngắn, chứa thông tin cụ thể về mục đó. Điều này giúp người đọc nắm bắt nội dung một cách nhanh chóng.
 • Tạo tiêu đề cho từng mục: Đặt một tiêu đề ngắn cho từng mục trong danh sách để làm nổi bật thông tin quan trọng.

Sử dụng cấu trúc dạng liệt kê này giúp tạo sự trình bày hấp dẫn và tăng tính tương tác của bài viết, có thể cải thiện CTR của bạn.

6.16. Tối ưu hóa tốc độ tải trang trên website

Tốc độ tải trang web không chỉ quan trọng để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt mà còn có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất tổng thể của trang web trên các công cụ tìm kiếm. Một trang web chậm có thể dẫn đến mất lượt click và tạo ra cảm giác không hài lòng từ phía người dùng, dẫn đến tỷ lệ thoát (bounce rate) cao.

Điều quan trọng là cải thiện tốc độ tải trang web của bạn có thể giúp tăng lượt click và cải thiện trải nghiệm người dùng. Nó cũng ảnh hưởng đến vị trí của trang web trên Google. Một cách hiệu quả để làm điều này là giảm yêu cầu HTTP tối thiểu bằng cách kết hợp và tối ưu hóa tài nguyên, giúp giảm thời gian phản hồi của máy chủ. Bên cạnh đó, việc nén hình ảnh và tối ưu hóa CSS có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi lên đến 7%.

Bạn có thể sử dụng công cụ PageSpeed Insights của Google để kiểm tra và cải thiện tốc độ tải trang web của bạn. Tóm lại, việc cải thiện tốc độ tải trang web không chỉ giúp tăng lượt click mà còn cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa hiệu suất tổng thể của trang web trên các công cụ tìm kiếm.

6.17. Sử dụng xem trước nội dung trước khi đăng (trong WordPress)

Sử dụng plugin Yoast SEO trên WordPress để tối ưu hóa SEO. Plugin này cung cấp một bản xem trước giống như cách bài viết của bạn sẽ xuất hiện trên trang kết quả của Google. Yoast sẽ giúp bạn phát hiện và sửa các từ ngữ không phù hợp hoặc dư thừa trong nội dung của bạn. Nó cũng cung cấp thanh trạng thái thời gian để bạn biết được số ký tự giới hạn.

Sử dụng Yoast SEO cẩn thận và cân nhắc sử dụng các tính năng của nó để tạo tiêu đề hấp dẫn và tối ưu hóa SEO cho trang web của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc tạo tiêu đề và mô tả không chỉ dựa trên công cụ, mà còn cần sự sáng tạo và sự hiểu biết về đối tượng mục tiêu của bạn.

Xem thêm: 32+ cách tăng traffic website lên 200% hiệu quả

7. Một số câu hỏi liên quan đến CTR mà bạn nên biết

Sau khi đã tìm hiểu về CTR (Tỷ lệ Click-through) là gì, bạn nên lưu ý các câu hỏi thường gặp sau đây để củng cố hiểu biết của mình:

7.1. Có phải tỷ lệ CTR cao thì cũng tốt đúng không?

Tỷ lệ CTR (Click-through Rate) cao không phải lúc nào cũng đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và có thể gây hại trong một số trường hợp. Dưới đây là một số nguyên nhân và tình huống khi tỷ lệ CTR cao không có ý nghĩa tích cực:

 • Từ khóa không phù hợp: Nếu tỷ lệ CTR cao đến từ từ khóa không liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, hoặc lĩnh vực kinh doanh của bạn, thì người dùng click vào quảng cáo có thể không có ý định mua hàng. Điều này dẫn đến việc trả tiền cho các lượt click không mang lại giá trị.
 • Không tạo thương hiệu: Một chiến dịch quảng cáo chỉ với mục tiêu tăng CTR có thể không đóng góp vào việc xây dựng thương hiệu của bạn hoặc thu hút khách hàng tiềm năng dài hạn. Các khách hàng có thể nhấp vào quảng cáo, nhưng sau đó không có động cơ để quay lại hoặc mua sản phẩm/dịch vụ của bạn.
 • Chi phí không hiệu quả: CTR cao có thể dẫn đến việc bạn trả nhiều tiền cho mỗi lượt click, đặc biệt nếu bạn sử dụng các từ khóa đắt đỏ hoặc thiết lập ngân sách quảng cáo lớn. Nếu tỷ lệ chuyển đổi thấp, bạn có thể tiêu quá nhiều tiền mà không có lợi nhuận.
 • Từ khóa chi phí cao: Một số từ khóa có chi phí quảng cáo cao và khi bạn tập trung vào tăng CTR mà không xem xét chi phí, bạn có thể kết thúc với ngân sách quảng cáo bị đốn hạ mà không có lợi nhuận tương xứng.
 • Quảng cáo không phù hợp: Nếu quảng cáo của bạn hấp dẫn người dùng nhưng không phù hợp với mục tiêu chiến dịch hoặc không liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của bạn, bạn có thể thu hút lượng click không cần thiết và không có giá trị.
 • Không tìm mức giá hợp lý cho từ khóa: Việc không tối ưu hóa giá trị từ khóa có thể dẫn đến việc trả phí quá cao cho các lượt click, đặc biệt nếu bạn cạnh tranh với các đối thủ có ngân sách lớn.

Vì vậy, quan trọng không chỉ là tăng CTR mà còn là đảm bảo rằng chiến dịch quảng cáo của bạn tập trung vào mục tiêu kinh doanh cốt lõi của bạn và mang lại lợi ích thực sự.

7.2. CTR có phải là một chỉ số chỉnh?

CTR cao đã được chứng minh liên quan đến tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Khi mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn, điều này thể hiện rằng quảng cáo có gắn kết hấp dẫn hoặc có lời đề nghị hấp dẫn. Điều này cũng tạo ra một chuỗi các tương tác tích cực. Ngoài ra, việc có nhiều người nhấp chuột còn cải thiện điểm chất lượng và giảm giá mỗi nhấp chuột, đồng thời tăng tỷ lệ hiển thị.

7.3. Mối quan hệ chặt chẽ giữa CTR và SEO là gì?

CTR (Click-Through Rate) trong SEO tương tự như trong các lĩnh vực khác như quảng cáo PPC, email marketing và thiết kế website On-page. Trong lĩnh vực SEO, CTR cho bạn biết có bao nhiêu người đã thấy kết quả tìm kiếm của bạn và có bao nhiêu người đã nhấp chuột vào trang web của bạn.

Ví dụ, nếu liên kết đến trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google và có 20% người dùng thấy kết quả và nhấp vào liên kết của bạn, thì tỷ lệ CTR trong trường hợp này là 20%.

Tuy nhiên, vị trí của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm cũng quan trọng. Trang web được xếp hạng ở vị trí số 1 thường có tỷ lệ CTR cao hơn so với trang web ở vị trí 10, bởi vì CTR của từng vị trí trong kết quả tìm kiếm sẽ khác nhau.

CTR là gì
CTR và SEO có mối quan hệ chặt chẽ với nhau

7.4. Chỉ số CTR bao nhiêu được nhận định là tốt?

Tỷ lệ CTR tốt hay không tốt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nền tảng quảng cáo, loại ngành, và thậm chí cả cạnh tranh nội bộ của bạn. Dưới đây là một số thông tin liên quan đến tỷ lệ CTR trên một số nền tảng quảng cáo khác nhau:

AdWords (Google Ads): Trong trường hợp quảng cáo trả tiền trên Google Ads, tỷ lệ CTR 2% trở lên thường được xem là tốt. Tuy nhiên, điều này có thể biến đổi tùy theo ngành nghề và mục tiêu cụ thể của chiến dịch.

Facebook Ads: Trong quảng cáo trên Facebook (CTR trong Facebook Ads), tỷ lệ CTR trung bình thường là khoảng 0,9%. Tuy nhiên, cũng như trên Google Ads, tỷ lệ này có thể thay đổi theo lĩnh vực và mục tiêu cụ thể.

Lĩnh vực ngành nghề: Như bạn đã đề cập, CTR có thể thay đổi mạnh mẽ tùy theo ngành nghề. Ví dụ, các lĩnh vực như Hẹn hò & Cá nhân, Tài chính & Bảo hiểm và B2B thường có CTR cao hơn so với các ngành khác.

Cạnh tranh nội bộ: Quá trình cải thiện tỷ lệ CTR không chỉ đối phó với cạnh tranh ngoại bên mà còn phải thách thức bản thân. Bạn cần liên tục nâng cao hiệu suất của mình và hướng đến mục tiêu đánh bại các kỷ lục cá nhân trong các chiến dịch tiếp theo.

=> Tóm lại, việc đánh giá một tỷ lệ CTR là tốt hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và việc theo dõi và cố gắng cải thiện CTR liên tục là quan trọng để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo của bạn.

8. Tổng kết

Bài viết trên Vinahost đã chia sẻ về chỉ số CTR là gì? Cũng như công thức tính tỷ lệ CTR và cách tối ưu CTR đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc đánh giá và tối ưu chiến dịch marketing hiệu quả hơn, bên cạnh đó cũng giúp bạn hiểu và biết cách tăng CTR cao hơn. Xem thêm nhiều bài viết liên quan khác tại đây. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Xem thêm:

Các Thủ Thuật Tìm Kiếm Trên Google Chuẩn SEO Hiệu Quả

Google Keyword Planner Là Gì? Hướng dẫn sử dụng Google Keyword Planner

Marketing Online là gì? | Tổng hợp kiến thức [A-Z] về Marketing Online

Google Bard là gì? | Cách sử dụng Google Bard AI [A-Z]

Đánh giá
5/5 - (5 bình chọn)
Đăng ký nhận tin

Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vinahost

  Bài viết liên quan
  Bình luận
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Tổng lượt truy cập: lượt xem