[2024] Unix là gì? | Tổng hợp kiến thức [A-Z] về hệ điều hành Unix

Unix, không chỉ là một hệ điều hành, mà còn là một triết lý trong lịch sử phát triển ngành kỹ thuật máy tính. Từ những ngày đầu, Unix đã định hình lại toàn cảnh công nghệ thông tin, đem đến sự ổn định, bảo mật và hiệu suất tuyệt vời. Hãy cùng nhau khám phá về hệ điều hành nàyqua bài viết “Unix là gì? Tổng hợp kiến thức [A-Z] về hệ điều hành Unix” của VinaHost nhé!

1. Unix là gì?

Unix là một hệ điều hành máy tính chủ yếu dùng cho các máy tính lớn, máy trạm, và các máy chủ. Được phát triển từ giai đoạn đầu của thập kỷ 1970, Unix đã trở thành một trong những hệ điều hành quan trọng và ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Unix được thiết kế với triết lý “tools, not policy” (công cụ, không phải chính sách), nghĩa là hệ điều hành cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ mà người dùng và lập trình viên có thể kết hợp để thực hiện nhiều công việc khác nhau. Hệ điều hành này cũng nổi tiếng với độ ổn định và bảo mật cao.

Có nhiều biến thể của Unix, bao gồm các hệ điều hành như Linux, FreeBSD, và macOS, mỗi cái đều có sự điều chỉnh và mở rộng để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người sử dụng và ứng dụng.

2. Lịch sử hình thành và phát triển của Unix

Lịch sử của Unix bắt đầu vào đầu những năm 1960 tại Bell Labs, một phòng nghiên cứu của tập đoàn AT&T ở Mỹ. Dự án được bắt đầu bởi Ken Thompson, Dennis Ritchie, và nhóm nghiên cứu khác nhau. Thompson viết một hệ điều hành đơn giản được gọi là Multics, nhưng do nhiều lý do, dự án này không thành công.

Trong quá trình này, Thompson và Ritchie đã quyết định phát triển một hệ điều hành mới, được gọi là Unics (Uniplexed Information and Computing Service), nhưng sau đó được đổi thành Unix. Hệ điều hành này đã nhanh chóng trở nên phổ biến và được sử dụng trong nhiều dự án nghiên cứu và ứng dụng thương mại.

Dennis Ritchie phát triển ngôn ngữ lập trình C vào giữa những năm 1970, và ngôn ngữ này đã trở thành một phần quan trọng của Unix. Sự kết hợp giữa hệ điều hành Unix và ngôn ngữ lập trình C đã tạo ra một môi trường phát triển mạnh mẽ và di động.

Hệ điều hành này đã trải qua nhiều phiên bản và biến thể qua thời gian, với cáac hệ điều hành như Linux, FreeBSD, và macOS hiện đang sử dụng nền tảng Unix. Hệ điều hành này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và mở rộng các khái niệm và kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Unix là gì
Lịch sử của Unix bắt đầu vào đầu những năm 1960 tại Mỹ

Có một số cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Unix đánh dấu những thay đổi chính và sự mở rộng của hệ điều hành này qua thời gian:

1969: Ken Thompson, Dennis Ritchie, và nhóm nghiên cứu khác bắt đầu phát triển hệ điều hành Unics (Unix ban đầu).

1971: Dennis Ritchie phát triển ngôn ngữ lập trình C.

1973: Hệ điều hành này được viết lại bằng ngôn ngữ C, tạo điều kiện cho sự di động và tái sử dụng mã nguồn.

1974: Unix được phổ biến khi University of California, Berkeley, bắt đầu phát triển phiên bản Berkeley Software Distribution (BSD).

1983: Richard Stallman khởi động dự án GNU (GNU’s Not Unix) với mục tiêu tạo ra một hệ điều hành hoàn chỉnh dựa trên các phần tử không chứa mã nguồn đóng.

1991: Linus Torvalds phát triển hạt nhân Linux, một phần quan trọng của hệ điều hành Linux.

2000s: Phần lớn các phiên bản Unix OS hiện đại, bao gồm Linux, FreeBSD, và macOS, tiếp tục được phát triển và cải tiến.

Xem thêm: Linux là gì?| Tổng hợp kiến thức [A-Z] hệ điều hành Linux

3. Cấu trúc của hệ điều hành Unix

Unix là gì
Cấu trúc Unix

3.1. Kernel

Kernel là trái tim của hệ điều hành Unix, thường được biểu diễn dưới dạng một file nhị phân nằm trong thư mục /boot. Nó là phần mềm chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên phần cứng và cung cấp giao diện để các ứng dụng và dịch vụ tương tác với phần cứng.

Chức năng cơ bản:

Quản Lý Bộ Nhớ: Kernel quản lý bộ nhớ để đảm bảo sự hiệu quả trong việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu; Theo dõi bộ nhớ được cấp phát và giải phóng khi không còn sử dụng.

Quản Lý Bộ Xử Lý: Phân công thời gian xử lý giữa các tiến trình; Đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc sử dụng bộ xử lý.

Quản Lý Thiết Bị: Kernel giữ vai trò chủ động trong việc điều khiển và tương tác với các thiết bị phần cứng như ổ cứng, bàn phím, và mạng.

Quản Lý Tiến Trình: Theo dõi và kiểm soát tiến trình, đảm bảo tính ổn định của hệ thống; Tạo, tạm dừng, và kết thúc các tiến trình.

Giao Tiếp Hệ Thống: Cung cấp giao diện để các ứng dụng và dịch vụ có thể tương tác với hệ thống.

Bảo Vệ Hệ Thống: Kernel giữ trách nhiệm trong việc bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa bảo mật và xâm nhập.

Quản Lý Tài Nguyên: Quản lý tài nguyên như CPU, bộ nhớ, và thiết bị I/O để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả.

Tương Tác với User Space: Kernel cung cấp giao diện hệ thống (System Call) để cho phép các ứng dụng và dịch vụ tương tác với kernel.

3.2. Shell

Shell là một chương trình giao diện giữa người dùng và kernel trong hệ điều hành Unix. Nó chịu trách nhiệm cho việc nhận lệnh từ người dùng, thực thi chúng và trả kết quả về cho người dùng. Shell cung cấp một môi trường để người dùng tương tác với hệ thống thông qua dòng lệnh hoặc kịch bản.

Chức năng cơ bản:

Nhận Lệnh: Shell đọc lệnh được nhập từ bàn phím hoặc từ các tệp lệnh và chuyển chúng đến kernel để thực thi.

Thực Thi Lệnh: Shell sử dụng kernel để thực thi lệnh và các tiến trình liên quan

Quản Lý Tiến Trình: Tạo và quản lý các tiến trình; Theo dõi việc thực thi của các tiến trình và thông báo kết quả cho người dùng.

 Quản Lý Biến Môi Trường: Shell quản lý các biến môi trường, cung cấp thông tin về môi trường làm việc cho các tiến trình.

Điều Hướng File và Pipes: Shell cho phép điều hướng input và output của các lệnh, cũng như tạo và quản lý đường ống (pipes) để kết nối các lệnh với nhau.

Tính Năng Giao Diện: Cung cấp giao diện dòng lệnh để tương tác với kernel; Hỗ trợ cú pháp và các tính năng như lịch sử lệnh, biên dịch lệnh trước khi thực thi, và hoàn thành tự động.

Scripting: Shell là một môi trường lập trình cho việc viết các kịch bản (scripts) để tự động hóa công việc.

Giao Tiếp Với Kernel: Shell sử dụng các System Call của kernel để thực hiện các chức năng như quản lý tệp và thư mục.

3.3. File và process

File trong Hệ Điều Hành Unix:

Trong Unix, mọi thứ đều được coi là một tệp (file), bao gồm cả tệp văn bản, thư mục, socket, thiết bị và thậm chí là tiến trình.

 • Unix xử lý tất cả thông tin như là một chuỗi byte, và các tệp được tổ chức thành các khối byte.
 • Có nhiều loại file, bao gồm regular files (tệp văn bản, ảnh), directories (thư mục), special files (thiết bị như ổ đĩa) và symbolic links.
 • Các lệnh như ls, cp, mv, rm được sử dụng để quản lý tệp và thư mục.

Process trong Hệ Điều Hành Unix:

Một process là một chương trình đang thực thi, và nó có thể có nhiều process chạy đồng thời trong hệ thống Unix.

 • Một process có thể được tạo ra thông qua việc gọi một hàm như fork().
 • Các lệnh như ps, kill, và top được sử dụng để quản lý các process.
 • Khi một process tạo ra một process mới, nó sẽ trở thành tiến trình cha và process mới sẽ là tiến trình con.
 • Mỗi process có một ID duy nhất, và chúng được tổ chức thành các nhóm để quản lý quyền và tương tác.
 • Các process có thể tương tác với nhau thông qua cơ chế như pipes, sockets và message queues.
 • Hệ điều hành này cung cấp các hàm hệ thống (system calls) để quản lý process như fork(), exec(), và wait().

3.4. Cấu trúc của thư mục

Hệ Thống File:

 • Dựa trên cấu trúc cây, bắt đầu từ thư mục gốc /.
 • Thư mục được tổ chức để lưu trữ file và thư mục con.

Các Thư mục Quan Trọng:

 • /bin: Chứa các lệnh cơ bản cho người dùng và hệ thống.
 • /home: Lưu trữ thư mục cá nhân của người dùng.
 • /etc: Chứa cấu hình hệ thống.
 • /dev: Chứa các file đại diện cho thiết bị phần cứng.

Phân Quyền Truy Cập:

 • Hệ điều hành này sử dụng hệ thống quyền để kiểm soát quyền truy cập vào file và thư mục.

Xem thêm: [Tìm Hiểu] CMS là gì? | Top 12 Hệ thống CMS phổ biến nhất

4. Ưu điểm của hệ điều hành Unix

Unix là gì
Unix có cộng đồng người dùng rộng lớn

4.1. Được ứng dụng trên các sàn TMĐT

Hệ điều hành này là một lựa chọn phổ biến cho các dịch vụ trực tuyến và máy chủ web, đặc biệt trong môi trường kinh doanh và thương mại điện tử.

4.2. Portable

Hệ điều hành Unix có khả năng di động và có khả năng chạy trên nhiều kiến trúc phần cứng khác nhau, từ máy tính cá nhân đến máy chủ công nghiệp.

4.3. Tốn ít bộ nhớ

Linux sử dụng hiệu quả bộ nhớ hơn so với các hệ điều hành khác, giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

4.4. Ít mã để thực thi tác vụ

Hệ điều hành này được thiết kế với mã nguồn ngắn gọn, giảm độ phức tạp và tăng hiệu suất

4.5. File lưu trữ được sử dụng mọi nơi

Hệ thống file có cấu trúc gọn gàng, dễ dàng sao chép và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

4.6. Lưu trữ Web miễn phí, an toàn

Hệ điều hành này  là một lựa chọn phổ biến cho máy chủ web, cung cấp lưu trữ an toàn và hiệu quả

4.7. Nền tảng an toàn và bảo mật

Hệ điều hành này được thiết kế với lớp bảo mật mạnh mẽ, giúp bảo vệ khỏi các mối đe dọa trực tuyến.

4.8. Không cần chương trình chống Virus

Người dùng Unix ít phải lo lắng về virus so với một số hệ điều hành khác, do có kiến trúc an toàn và chặn việc thực thi các file nguyên mã

4.9. Tương tác với người dùng

Giao diện dòng lệnh và đồ họa Unix cung cấp trải nghiệm tương tác mạnh mẽ cho người dùng.

4.10. Hỗ trợ người dùng

Hệ điều hành này có cộng đồng người dùng rộng lớn và tài liệu phong phú, giúp người dùng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

4.11. Các lệnh chuỗi và tiện ích

Hệ điều hành này cung cấp một loạt các lệnh và tiện ích mạnh mẽ cho việc thao tác và quản lý hệ thống

4.12. Giống với MS-DOS

Một số điểm tương đồng của Unix sẽ giúp người dùng quen thuộc với hệ thống khi chuyển từ MS-DOS sang Unix.

4.13. Tính đa nhiệm

Hệ điều hành này có khả năng chạy nhiều tiến trình và ứng dụng cùng một lúc.

4.14. Hợp nhất các modules

Hệ điều hành này có khả năng kết hợp các module và ứng dụng một cách linh hoạt.

4.15. Mã nguồn mở

Unix là HĐH mã nguồn mở, cho phép người dùng tùy chỉnh và nâng cấp hệ thống theo nhu cầu cụ thể.

4.16. Nhiều nhà cung cấp và chuyên gia

Sự phổ biến của Unix đã tạo ra nhiều phiên bản và sự hỗ trợ từ cộng đồng chuyên gia.

4.17. Nhiều biến thể có sẵn

Có nhiều biến thể như Linux, FreeBSD, Solaris, giúp lựa chọn theo nhu cầu sử dụng

4.18. Được sử dụng trong các tổ chức lớn

Hệ điều hành này thường được lựa chọn cho các môi trường doanh nghiệp và tổ chức lớn

5. Nhược điểm của hệ điều hành Unix

5.1. Giao diện không thân thiện với người dùng

Hệ điều hành này thường sử dụng giao diện dòng lệnh, điều này có thể làm cho nó trở nên khó sử dụng đối với người dùng không quen thuộc với môi trường dòng lệnh.

5.2. Ít tài liệu liên quan với Unix

So với một số hệ điều hành phổ biến khác, nguồn tài liệu và hỗ trợ trực tuyến cho Unix có thể ít hơn, đặc biệt là đối với người mới học.

5.3. Các câu lệnh khó hiểu trên Unix

Một số câu lệnh và cấu trúc của Unix có thể khó hiểu đối với người mới học, đặc biệt là khi phải sử dụng các lệnh dòng lệnh phức tạp.

5.4. Câu lệnh khó khăn trong học hỏi

Việc học và nhớ các câu lệnh Unix có thể đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là đối với những người không có kinh nghiệm trước đó với hệ thống này.

Mặc dù Unix có một số nhược điểm, nhưng đối với các chuyên gia, những nhược điểm này hoàn toàn có thể khắc phục được và người dùng có thể tận dụng được những ưu điểm mạnh mẽ khác của hệ điều hành này vào công việc của mình.

6. Hệ điều hành Unix được sử dụng để làm gì?

Unix là gì
Hệ điều hành Unix được sử dụng cho nhiều mục đích

Unix chủ yếu được sử dụng trong các môi trường yêu cầu tính linh hoạt cao, độ ổn định và bảo mật trong quản lý hệ thống và triển khai ứng dụng.

Hệ điều hành Unix được sử dụng cho nhiều mục đích và có ảnh hưởng rộng rãi đến nhiều lĩnh vực như:

Phát triển phần mềm: Unix được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm. Các máy chủ Unix thường là môi trường lý tưởng để phát triển và triển khai ứng dụng.

Hệ thống mạng: Hệ điều hành này được sử dụng làm hệ điều hành cho các máy chủ mạng và thiết bị định tuyến. Các phiên bản Unix như Linux thường được cài đặt trên các máy chủ web, DNS, và các thiết bị mạng.

Nghiên cứu và giáo dục: Unix được sử dụng trong nghiên cứu khoa học và giáo dục. Nó cung cấp một môi trường mạnh mẽ cho việc thực hiện các thí nghiệm và nghiên cứu.

Quản lý hệ thống: Hệ điều hành này thường được sử dụng để quản lý hệ thống, bao gồm cả quản lý tài nguyên, quản lý người dùng, và bảo dưỡng hệ thống.

Web Servers và Dịch Vụ Internet: Nhiều web server hàng đầu như Apache chạy trên nền tảng Unix. Unix cũng được sử dụng để triển khai các dịch vụ Internet như email, FTP, và DNS.

Học Lập Trình và Hệ Thống: Hệ điều hành này là một môi trường lý tưởng cho việc học lập trình và hiểu rõ về quản lý hệ thống. Nó cung cấp các công cụ mạnh mẽ và linh hoạt cho những người muốn phát triển kỹ năng lập trình và quản trị hệ thống.

Xem thêm: [Bật Mí] Apache là gì? | Tổng hợp kiến thức [A-Z] về Apache 2023

7. Lý do khiến hệ điều hành Unix quan trọng?

Unix không chỉ là một hệ điều hành, mà còn là một triết lý và mô hình hoạt động, đóng góp đáng kể vào sự phát triển và tiến bộ của ngành công nghiệp công nghệ thông tin nhờ các lý do sau:

Độ ổn định và tin cậy: Unix được biết đến với độ ổn định và tin cậy cao. Hệ điều hành này thường được sử dụng trong các hệ thống yêu cầu tính hoạt động liên tục, chẳng hạn như máy chủ và hệ thống quản lý mạng.

Bảo mật: Unix có mô hình bảo mật mạnh mẽ, và nó đã chứng minh khả năng chống lại nhiều loại tấn công mạng. Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các hệ thống yêu cầu mức độ bảo mật cao.

Linh hồn của Open Source: Nhiều biến thể của Unix, như Linux, là mã nguồn mở. Điều này có nghĩa là mọi người có thể xem, sửa đổi và phát triển mã nguồn, tạo ra một cộng đồng lớn các nhà phát triển và người dùng đóng góp.

Tính Di Động và Đa Nhiệm: Unix hỗ trợ tính di động cao và có khả năng xử lý đa nhiệm tốt. Điều này làm cho nó lựa chọn phù hợp cho môi trường làm việc với nhiều tác vụ cùng một lúc.

Phát triển phần mềm: Unix cung cấp môi trường lý tưởng cho việc phát triển phần mềm. Các công cụ linh hoạt và quy trình lập trình mạnh mẽ giúp phát triển và duy trì mã nguồn dễ dàng hơn.

Sự Linh Hoạt và Tính Di Động: Unix có khả năng chạy trên nhiều loại phần cứng khác nhau, từ máy tính cá nhân đến máy chủ mạnh mẽ và thiết bị di động. Điều này tăng tính linh hoạt và sự tiện lợi.

Nền Tảng Duy Nhất cho Nhiều Dự Án Lớn: Nhiều dự án lớn, bao gồm cả hệ điều hành macOS, được xây dựng trên cơ sở của Unix. Điều này tạo ra một nền tảng chung cho nhiều dự án khác nhau.

8. Sự tác động của hệ điều hành Unix là gì?

Tương lai của Unix có thể tiếp tục điều chỉnh và mở rộng với sự phát triển của công nghệ, nhưng những giá trị cốt lõi của nó về độ ổn định, bảo mật và sự linh hoạt vẫn có thể tiếp tục định hình cách chúng ta sử dụng và phát triển phần mềm trong thời gian tới.

Hiện nay và trong tương lai, hệ điều hành này vẫn có sự tác động lớn trong các mảng sau:

Hệ thống server và mạng: Unix vẫn là một trong những hệ điều hành phổ biến nhất trong các hệ thống máy chủ và mạng Linux, một biến thể của Unix, đặc biệt phổ biến cho các máy chủ web, máy chủ ứng dụng và các thiết bị mạng.

Đám mây và dịch vụ web: Unix đóng vai trò quan trọng trong các dự án đám mây và dịch vụ web. Linux là hệ điều hành được sử dụng rộng rãi trong các môi trường đám mây và là nền tảng phổ biến cho các dịch vụ web như Apache, Nginx, và nhiều hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

Phát triển phần mềm và DevOps: Unix cung cấp một môi trường phát triển mạnh mẽ cho các nhà phát triển phần mềm. Các công cụ như Git, Bash, và nhiều công cụ khác đều có nguồn gốc từ Unix. Nó cũng chơi một vai trò quan trọng trong các quy trình DevOps, nơi đào tạo và triển khai phần mềm được thực hiện một cách tự động.

An toàn và bảo mật: Unix tiếp tục đảm bảo độ an toàn và bảo mật cao, là một lựa chọn yêu thích cho các hệ thống yêu cầu mức độ bảo mật cao như các hệ thống tài khoản ngân hàng, dữ liệu y tế và các hệ thống quốc phòng.

Công nghệ điện toán di động: Các biến thể như macOS trên các máy tính cá nhân và iOS trên các thiết bị di động của Apple dựa trên Unix, giúp định hình và định hình ngành công nghiệp điện toán di động.

Phát triển tích hợp và duy trì các hệ thống lớn: Unix vẫn là một lựa chọn phổ biến trong việc phát triển và duy trì các hệ thống lớn và phức tạp, chẳng hạn như các hệ thống điều khiển tàu bay và tàu vũ trụ, các hệ thống ngân hàng và tài chính.

Thúc đẩy cộng đồng mã nguồn mở: Unix và các biến thể của nó, như Linux, là nguồn cảm hứng cho triết lý mã nguồn mở và cộng đồng mã nguồn mở. Điều này thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ kiến thức trong cộng đồng phần mềm tự do.

Xem thêm: Ubuntu là gì? | [So Sánh] hệ điều hành Ubuntu & Windows   

9. Một số câu hỏi liên quan đến hệ điều hành Unix

9.1. Lý do bạn nên lựa chọn hệ điều hành Unix?

Unix được lựa chọn vì độ ổn định, bảo mật cao, và khả năng tương tác mạnh mẽ dành cho những hệ thống lớn và quan trọng.

9.2. So sánh sự khác biệt giữa Linux và Unix là gì?

Linux thường được coi là một biến thể của Unix, nhưng chúng có sự khác biệt về nguồn gốc và phát triển. Unix thường đề cập đến các hệ điều hành như Solaris, AIX, và HP-UX, trong khi Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở được phát triển dựa trên Unix.

Unix là gì
Unix vs Linux

9.3. Vì sao Unix lại tốt hơn Linux?

Không thể nói rằng Unix tốt hơn Linux mà không xác định rõ về mục tiêu sử dụng cụ thể. Mỗi hệ điều hành có ưu điểm và hạn chế riêng, và lựa chọn giữa chúng phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án hoặc hệ thống.

9.4. Vì sao lại có thuật ngữ “everything is a file” trên hệ điều hành?

Thuật ngữ “everything is a file” (mọi thứ là một tập tin) là nguyên lý trong Unix/Linux, có nghĩa là mọi thứ, từ thiết bị đến các tài nguyên hệ thống, đều được biểu diễn như là một tập tin. Điều này giúp đơn giản hóa cách hệ thống tương tác và quản lý tài nguyên.

10. Tổng kết

Qua bài viết “Unix là gì? Tổng hợp kiến thức [A-Z]“, VinaHost hi vọng rằng bạn đã có thể trả lời câu hỏi “Unix là hệ điều hành gì?” và tại sao nó lại quan trọng.

Có thể thấy Unix là hệ điều hành mạnh mẽ và linh hoạt đã định hình cả ngành công nghệ thông tin từ những ngày đầu. Tích hợp độ ổn định, bảo mật cao, và sự tương tác mạnh mẽ, Unix đã trở thành nền tảng cho nhiều hệ thống lớn và ứng dụng quan trọng.

Với cấu trúc hệ thống “everything is a file,” Unix đơn giản hóa quá trình tương tác và quản lý tài nguyên. Dù có nhược điểm như giao diện người dùng không thân thiện, Unix vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thế giới công nghiệp và nghiên cứu.

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của VinaHost và đang cần hỗ trợ cài đặt Unix hoặc các hệ điều hành khác, đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhé:

Tham khảo các bài viết và các dịch vụ của VinaHost để ứng dụng vào hoạt động kinh doanh của bạn nhé:

VPS SSD Giá rẻ – Kích hoạt nhanh – Uptime 99.9%

Email Hosting – Email tên miền riêng – Giao diện GMail

Thuê Hosting Giá Rẻ | Tốc Độ Cao | Quà “KHỦNG” 2500$
Mua tên miền | Đăng ký tên miền Việt Nam – Quốc Tế giá rẻ nhất

Đánh giá
5/5 - (1 bình chọn)
Đăng ký nhận tin

Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vinahost

  Bài viết liên quan
  Bình luận
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Tổng lượt truy cập: lượt xem